BÖTE 205 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Ders Hakkında:

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma) yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu. (Ders İzlencesi)

Konu 1: Eğitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Bu bölümü bitirdiğinizde;

 • Öğretim teknolojisi temel kavramları
 • Öğretim teknolojisi amaçları
 • Öğretim teknolojisi kapsamı
 • Öğretim teknolojisi gelişim süreci

konularında bilgi sahibi olacaksınız.

Ders Materyalleri:

Konu 2: Öğretim Teknolojileri ve İletişim

Bu bölümü bitirdiğinizde;

 • İletişim ve iletişim türleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Öğretim ortamında etkin iletişim yöntemlerini kullanma konusunda gerekli bilgi ve becerleri kazanmak,
 • Görsel materyallerde etkileşim unsurlarını artırmada mesaj tasarımı

konularında gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olacaksınız.

Ders Materyalleri:

Konu 3: Mesaj Tasarımı

Bu bölümü tamamladığınızda mesaj tasarımı ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Ders Materyalleri:

Konu 4: Görsel Tasarım İlkeleri

Bu bölümü bitirdiğinizde;

 • Görsel tasarım öğelerinden Çizgi, Şekil, Alan, Boyut, Doku, Renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak,
 • Görsel tasarım ilkelerinden Bütünlük, Denge, Vurgu, Hizalama, Yakınlık konularında fikir sahibi olacak,
 • Bir eğitim materyali geliştirirkendikkat edilmesi gereken noktaları öğreneceksiniz.

Ders Materyalleri:

Konu 5: Öğretim Araç-Gereçlerinin Hazırlanması ve Seçimi

Bu bölümü tamamladığınızda öğretim araç-gereçlerinin hazırlanması ve seçimi ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmış olacaksınız.

Ders Materyalleri:

Konu 6: Etkili Sunum Teknikleri

Bu bölümü tamamladığınızda etkili sunum teknikleri hakkında bilgi ve becerileri kazanmış olacaksınız.

Ders Materyalleri:

Konu 7: Teknoloji Planlaması

Bu bölümü bitirdiğinizde;

 • Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek,
 • Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek,
 • Teknoloji planı hazırlama süreci ve detayları hakkında fikir sahibi olacak,
 • Teknoloji planı uygulama stratejilerini öğreneceksiniz.

Ders Materyalleri:

Konu 8: Öğretim Araç ve Gereçleri

Bu bölümü bitirdiğinizde;

 • İki-boyutlu ve üç-boyutlu görsel materyalleri tanıyacak,
 • Yazılı materyaller, yazı ve gösterim tahtaları ile sergilere ilişkin detaylı bilgi edinecek,
 • Radyo-kaset/CD/MP3 çalar gibi işitsel araç-gereçleri öğrenecek,
 • Bilgisayar-projeksiyon sistemi, dijital fotoğraf makinesi, doküman kamera, tepegöz ve televizyon-video/DVD/VCD gibi görsel-işitsel, elektronik araç-gereç ve materyaller hakkında bilgilenecek,
 • Tüm bu araç-gereç ve materyallerin güçlü ve sınırlı yönlerini öğrenecek, farklı amaçlar için nasıl kullanılabildikleri konusunda bilgi sahibi olacaksınız.

Ders Materyalleri:

Konu 9: Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme

Bu bölüm sonunda;

 • Bilgisayar destekli eğitimin ne olduğunu ve ne olmadığını,
 • Bilgisayar destekli eğitimin tarihçesini ve gelişimini,
 • Bilgisayar destekli eğitimin eğitim ve öğretimdeki yerini,
 • Bilgisayar destekli eğitimin yararlarını ve sınırlılıklarını,
 • Bilgisayar destekli eğitimde kullanılan yaygın formatları,
 • Web tabanlı öğrenmeyi ve iletişim araçlarını,

öğrenmiş olacaksınız.

Ders Materyalleri:

Konu 10: Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi

Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki davranışları kazanmanız beklenmektedir:

 • Süreci değerlendirme amaç ve aşamalarını açıklayabilir.
 • Geliştirmekte olduğu öğretim materyalinde süreç değerlendirebilir.
 • Ürünü değerlendirme amaç ve araçlarını açıklayabilir.
 • Geliştirilen öğretim materyalini uygulayarak değerlendirme verilerini toplar ve tasarımın aksayan yönlerini saptayabilir.

Ders Materyalleri:


Kullanım Koşulları

Bu ders altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons “by-nc-sa” lisansı kapsamında kullanıma açıktır. Bu lisans koşulları altında bu kaynaklar ticari amaçla kullanılamaz. Ders materyalleri farklı kişi / gruplar tarafından hazırlanmıştır, bilgilerin doğruluğu ve içerik yazarların sorumluluğundadır.

Creative Commons License

Bu lisansa sahip eseri kopyalayabilirsiniz, üzerinde değişiklik yapıp yenisini üretebilirsiniz. Sağlanması gereken üç şart var. İlki, eserin tüm kopyalarında eserin ilk sahibinin belirtilmesi. İkincisi, eserin hiçbir kopyası ya da eserden üretilmiş yeni eserlerin hiçbirisinin ticari ortamda kullanılmaması. Üçüncüsü, eserin tüm kopyalarında ya da eserden üretilmiş yeni eserlerde de aynı lisansın kullanılmaya devam edilmesi.

WordPress gururla sunar | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Yukarı ↑