Yayınlar

R. Orçun Madran

ORCID : 0000-0002-5101-1733
Researcher ID: F-3914-2014
YÖK Akademik ID: 142041

Öğretim Görevlisi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Hacettepe Üniversitesi

Konferans, Çalıştay, Panel ve Webinarlar

 1. Madran, O. (2021). Veri Paylaşımı ve Açık Lisanslar. Açık Veri Yönetimi Çalıştayı, 18 Kasım 2021, Biyoinformatik Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi. Sunuş Slaytları
 2. Madran, O. ve Holt, İ. (2021). Açık Kültür Hareketi ve Creative Commons. Uluslararası Açık Erişim Haftası 2021. Sunuş SlaytlarıWebinar Kaydı
 3. Madran, O. (2021). Bilgiye Açık Erişimde Yapısal Eşitliği İnşa Etmek. Uluslararası Açık Erişim Haftası 2021. Sunuş SlaytlarıWebinar Kaydı
 4. Madran, O. (2021). Veri Paylaşımı ve Açık Lisanslar. UAVS2021 – Ulusal Araştırma Verileri Sempozyumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir. Sunuş Slaytları
 5. Madran, O. (2020). Eğitim Kaynakları Kullanımında Telif Hakları ve Etik Eğitimi Webinarı. Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir. Sunuş Slaytları
 6. Madran, O.  ve Holt, İ. (2020). Panel: Açık Erişim ve Creative Commons Telif Hakkı Lisansları: Kaynak Paylaşımına Etkileri. VI. Ulusal Kaynak Paylaşım Çalıştayı, 16–18 Kasım 2020, ANKOS. Sunuş Slaytları
 7. Madran, O. (2020). Creative Commons: Açık Lisanslar ve Eğitimde Kullanımı. KKTC Eğitim ve Kültür Bakanlığı. KKTC. Sunuş Slaytları
 8. Madran, O. ve Holt, İ. (2020). Açık Lisans Eğitimi. Creative Commons Türkiye Webinarı. Uluslararası Açık Erişim Haftası. Ankara. Sunuş SlaytlarıVideo Kaydı
 9. Madran, O., Holt, İ. ve Gürdal, G. (2020).  Açık Erişim Nedir? Türkiye’de Açık Erişim’in Güncel Durumu. Türk Tıp Öğrencileri Birliği Webinarı.  Uluslararası Açık Erişim Haftası. Ankara. Sunuş SlaytlarıVideo Kaydı
 10. Bulut, B., Çelik, S., Gürdal, G., Holt, İ., Kafalı Can, G., Madran, O. ve Tonta, Y. (2020). “Türkiye’de Açık Erişim ve Açık Bilim”. ÜNAK2020 Akademik Yayıncılık, Açık Bilim ve Kütüphane(ci)ler Sempozyumu, 1-2 Ekim 2020, Yaşar Üniversitesi, İzmir. PDF
 11. Madran, O., Gülhabar Güven, Y. ve Karataş, E. (2020). e-Öğrenme için Etkileşimli İçerik Geliştirme. e-Öğrenme ve Uzaktan Eğitim Webinarı. Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir. Sunuş Slaytları
 12. Madran, O. (2020). Lisans Hakları ve Etik Kurallar. Uzaktan Eğitim, İş ve Kariyer Çevrimiçi Çevrimiçi Konferansı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. Sunuş SlaytlarıVideo Kaydı
 13. Madran, O. ve Holt, İ. (2020). Açık Bilim ve Creative Commons. NEÜ Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü Online Eğitim Serisi Webinarı. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya. Sunuş Slaytları
 14. Madran, O. (2020). Kütüphane, Müze ve Arşivlerde Açık Lisansların Kullanımı. iTSELF Projesi Çarpan Etkinliği. Ankara. Sunuş Slaytları
 15. Madran, O. (2019). Açık Bilim Semineri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnternet Haftası 2019 Etkinlikleri. Muğla. Sunuş Slaytları
 16. CC-Cafe İstanbul: https://docs.google.com/presentation/d/16jgfdHHzj2ruEZGuKFy2Mk10QDQsSuv5jdqJX2a_QVA
 17. Madran, O. (2019). Açık Eğitim Haftası 2019 Creative Commons Eğitim Semineri. Köksal Eğitim Vakfı Eğitim Seminerleri Dizisi. Köksal Eğitim Vakfı, Ankara. Sunuş Slaytları
 18. Madran, O. (2018). Paylaşım Kültürü ve Açık Lisanslar. Bilkent Üniversitesi Özgür Yazılım ve İnternet Teknolojileri Topluluğu Semimer Dizisi. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, Ankara. Sunuş Slaytları.
 19. Madran, O. (2018). Creative Commons ve Açık Lisanslar. Pecha Kucha Ankara Seminer Dizisi: Self. Ankara. Sunuş Slaytları.
 20. Madran, O. (2018). HİK Akademi. Herkes için Kütüphane Projesi Kapanış Toplantısı, Antalya. Sunuş Slaytları: TürkçeEnglish
 21. Madran, O. (2018). Açık Bilim ve Açık Veri Eğitimi Nasıl Olmalıdır? Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Açık Bilim Çalıştayı. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. Sunuş Slaytları
 22. Orçun Madran ve Umut Al “Herkes için Kütüphane Projesi Eğitim Çalışmaları” Akademik Bilişim 2018, 31 Ocak – 2 Şubat 2018, Karabük Üniversitesi, Karabük. Sunuş Slaytları – Bildiri Tam Metni
 23. Umut Al & Orçun Madran, “Libraries for Everyone: Inspirational applications for municipal public libraries” IFLA World Library and Information Congress: 83rd IFLA General Conference and Assembly, 19-25 August 2017, Wroclaw, Poland. (Poster’s video).
 24. Madran, O. (2017). Mobil Programlama. Hizmet İçi Eğitim Akademisi, Erzurum, 10 Mayıs 2017. Sunuş Slaytları
 25. Madran, O. (2017). 3. Mekan Kütüphaneler. 53. Kütüphane Haftası. Ankara Üniversitesi, Ankara, 27 Mart 2017. Sunuş Slaytları 
 26. Madran, O. (2017). Eğitim Kaynaklarında Creative Commons Lisanslarının Kullanımı. 19. Akademik Bilişim Konferansı. Aksaray Üniversitesi, Aksaray, 8-10 Şubat 2017. Sunuş Slaytları
 27. Al, U. ve Madran, O. (2016). “Herkes için Kütüphane Projesi: Belediye Kütüphanelerindeki Personelin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı” TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayı, 8-9 Aralık 2016, Ankara. Sunuş slaytları.
 28. Madran, O. (2016). Kütüphaneciler için Eğitim Teknolojileri: Snagit. BBY Yaz Semineleri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 13 – 17  Haziran 2016. Sunuş Slaytları
 29. Madran, O. (2016). Creative Commons: Paylaşım Kültürü ve Açık Lisansların Kullanımı. BBY Yaz Semineleri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 13 – 17  Haziran 2016. Sunuş Slaytları
 30. Madran, O. (2016). Açık Erişim ve Ötesi Paneli: Açık Eğitim Kaynakları. 18. Akademik Bilişim Konferansı. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 30 Ocak – 5 Şubat 2016. Sunuş Slaytları
 31. Madran, O. (2015). Using Creative Commons Licences to Share and Reuse Big Data. 6th International Conference on Information Management in a Changing World (IMCW2015), Sun Yat-sen University, Guangzhou, China. Sunuş Slaytları
 32. Madran, O. (2015). Kütüphane, Arşiv ve Bilgi Merkezleri İçin Açık Kaynak Ekosistemine Giriş. 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştay, TÜBİTAK, Ankara. Sunuş Slaytları
 33. Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y. & Madran, O. (2015). A Snapshot of the First Implementation of Bebras International Informatics Contest in Turkey. The 8th  International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives – ISSEP, University of Ljubljana, Slovenia, September 28 – October 1 2015.
 34. Madran, O. (2015). Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi. Antalya. Sunuş Slaytları
 35. Madran, O. (2015). Açık Erişim, Açık Veri, Açık Eğitim. TurkMSIC Kurultayı OpenCon Çalıştayı. Gaziantep. Sunuş Slaytları: (Açık Erişim ÇalışmalarıAçık Eğitim).
 36. Alır, G., Madran, O., Akıllı, G., Öz, S. (2015). Librar-e Turkey: Preliminary Evaluation of Citizen Training Activities. 7th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 26-29 May 2015, Paris, France. Sunuş Slaytları. Bildiri (Öz).
 37. Madran, O. (2015). Öğretim Teknoloji Olarak Robot Kullanımı ve Robot Programlama. KITTECH, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep. Sunuş Slaytları.
 38. Madran, O. (2015). Açık Erişim’de Domino Etkisi: Açık Veri ve Yeni Pazarlar. Akademik Bilişim Konferansı 2015, Eskişehir. Sunuş Slaytları.
 39. Madran, O. (2015). Türkiye’de Açık Ders Neden Uçamadı? Akademik Bilişim Konferansı 2015, Eskişehir. Sunuş Slaytları.
 40. Alir, G., Akıllı, G., Madran, O. (2015). Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları. Akademik Bilişim Konferansı 2015, Eskişehir. Sunuş SlaytlarıBildiri.
 41. Madran, O. (2014). Eğitim ve Açık Erişim. 3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı. Yükseköğretim Kurulu, Ankara. Sunuş Slaytları.
 42. Madran, O. (2014). Open Education in Turkey. Open Education Policies Workshop. Warsaw, Poland. Sunuş Slaytları: Open Education in Turkey
 43. Holt, İ & Madran, O. (2014). Creatice Commons Türkiye. Akademik Bilişim Konferansı. Mersin: Mersin Üniversitesi.
  Sunuş Slaytları: Creative Commons Türkiye
 44. Al, U., Soydal, İ., Sezen, U. & Madran, O. (2014). “The Impact of Turkey in the Library and Information Science” COLLNET 2014, 10th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics (WIS) & 15th COLLNET Meeting, 3-5 September 2014, Ilmenau University of Technology, Germany. Sunuş Slaytları.
 45. Madran, O. & Sezen, U. (2013). Neden Açık Ders Malzemeleri? 2. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi. Sunuş Slaytları.
 46. Madran, O. (2013). Adobe AIR Tabanlı Android Uygulamaları. Android Geliştirici Günleri. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Sunuş Slaytları.
 47. Madran, O. (2013). Semantik Ağ ve Üst Veri Sistemleri İçin Yeni Nesil Veri Tabanı Modeli: NoSQL. 1. Uluslararası Semantik Ağ ve Üst Veri Sistemleri Konferansı. İzmir: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Sunuş Slaytları.
 48. Madran, O. & Tozan, Ö. & Akay, H. (2013). Yüksek Öğretimde Mobil Eğitime Geçiş İçin Yol Haritası: Atılım Ünivesitesi Örneği. Akademik Bilişim Konferansı. Antalya: Akdeniz Üniversitesi. Sunuş Slaytları.
 49. Madran, O. (2013). Mecliste Grubu Olan Partilerin Gözünden Fatih Projesi. Kampüs Teknolojileri Günleri. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Sunuş Slayları, “Fatih Projesinde Yaşanan Sorunların Tespiti” genel görüşme önergesi tutanağı.
 50. Madran, O. (2013). Açık ve Uzaktan Öğretimde Yeni Eğilimler. Akademik Bilişim Konferansı. Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
  Sunuş Slaytları: Ulusal Açık Ders Malzemelerindeki Son DurumAçık Ders Malzemelerinde Bir Yol Ayrımında Mıyız?
 51. Madran, O. (2012). Türkiye’de Açık Ders Malzemeleri. Creative Commons Türkiye. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi. Sunuş Slaytları
 52. Madran, O. (2012). Açık Derse Genel Bir Bakış. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Sunuş Slaytları – Video Kaydı
 53. Madran, O (2012). Panel: Açık Ders Malzemelerinin Dünü, Bugünü, Yarını, 7-9 Kasım 2012, inet-TR,  Eskişehir. Sunuş Slaytları:  Ulusal Açık Ders Malzemeleri Projesi, Yeni Nesil Açık Ders Platformları
 54. Madran, O. (2011). Uzaktan Eğitim ve e-Öğrenme için açık kaynak kodlu çözüm önerileri. Akademik  Bilişim Konferansı. Malatya: İnönü Üniversitesi.
  Sunuş Slaytları
 55. Ersoy, H. Gülbahar Y. & Madran, O. (2011). Programlama Dilleri Öğretimine Bir Model Önerisi: Robot Programlama. Akademik  Bilişim Konferansı. Malatya: İnönü Üniversitesi.
 56. Madran, O. (2011). TÜBA Açık Ders Malzemeleri Projesi. Akademik  Bilişim Konferansı. Malatya: İnönü Üniversitesi. Sunuş Slaytları
 57. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, R. O. (2010). Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. inet-tr 2010 Türkiye’de İnternet Konferansı. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi. Sunuş Slaytları
 58. Madran, O. (2010). Açık Ders Malzemeleri’nin Teknik Altyapısı. I. Ulusal Açık Ders Malzemeleri Çalıştayı. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi. Sunuş Slaytları
 59. Madran, O., Al. U. & Kurbanoğlu S. (2010). Üniversitelerde Bilgi Okuryazarlığı Programı: HÜBO Örneği.  Akademik  Bilişim Konferansı. Muğla: Muğla Üniversitesi. Sunuş Slaytları
 60. Madran, O (2010). Mobil Uygulamalar ve Bilgi Hizmetleri. 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 22-24 Eylül 2010, Ankara. Sunuş Slaytları
 61. Tonta, Y. & Madran, O (2009). Overview of Web 2.0 Tools and Applications. IMC Workshop on Understanding Web 2.0 and Future Technologies, 29-30 September 2009, Bucharest, Romania.
 62. Tonta, Y. & Madran, O (2009). The Future of Web 2.0 in Libraries and Information Centers: Open Discussion.  IMC Workshop on Understanding Web 2.0 and Future Technologies, 29-30 September 2009, Bucharest, Romania.
 63. Madran, 0 (2009). e-Öğrenme 2.0 ve e-Yayıncılık 2.0. Web 2.0 Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
  Sunuş Slaytları: e-Öğrenmee-Yayıncılık Bölüm I e-Yayıncılık Bölüm II
  Sunum Canlı Kayıt
 64. Madran, O. (2009). Web 2.0 ve Sosyal Ağlar: Mobil Web 2.0. inet-tr 2009 Türkiye’de İnternet Konferansı. İstanbul: Bilgi Üniversitesi. Sunuş Slaytları
 65. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, R. O. (2008). Using Dynamic WebQuest Approach in Teacher Education to promote Project-Based Learning. 8 th International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey. Sunuş Slaytları
 66. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, R. O. (2008). Using Dynamic WebQuest Approach in Teacher Education to promote Project-Based Learning. 8 th International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey. Sunuş Slaytları
 67. Madran, O (2008). e-öğrenme. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı. Adana.
 68. Madran, O & Gülbahar, Y. (2007). Web Temelli Öğretim Yönetim Sistemleri (ÖYS) ve İçerik Yönetim Sistemlerinin (İYS) Bilginin Yönetilmesi ve Sunumu Açısından Değerlendirilmesi. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 307). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
 69. Altun, A., Gülbahar, Y., Madran, O. (2007). Öğretimde İçerik Yönetim Sistemi: ENİYİSİ örneği. XII. Türkiye’de İnternet Konferansı, Ankara. Bildiri – Sunuş Slaytları
 70. Gulbahar, Y. & Madran, O. (2006). Bringing Dynamism to WebQuests. Proceedings of IV International Conference on Multimedia and Information and Communication Technologies in Education (m-ICTE2006), 22-25 November, Seville, Spain. Bildiri – Sunuş Slaytları
 71. Madran, O., Gülbahar, Y. & Köse, F. (2006). Development and Evaluation of a LMS: A Pilot Study. 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, Eskişehir, Turkey, p. 687-698.
 72. Altun, A., Gülbahar, Y., Madran, O. & Gürer, M. D. (2006). Design and Development of a Content Management System for E-Learning: ENIYISI. 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, Eskişehir, Turkey, p. 557-571.

Kitaplar

 1. Mobil Programlamaya Giriş. 2017. e-Kitap

Kitap Bölümleri

 1. Holt, İ. & Madran, O. (2019). Yaratıcılığınızı paylaşın: Açık lisanslar ve Creative Commons. Meraklısına Bilim: Sarkaç’tan Bir Seçki 2019 içinde (s. 0-0). Yay. haz. Defne Üçer Şaylan, İstanbul: Doğan Kitap, 2019. (ISBN: 978-605-09-7040-1) (Web Sürümü)
 2. Madran, O. & Al, U. (2018). “Herkes için Kütüphane Projesi Eğitim Çalışmaları” Akademik Bilişim Konferansı 2018 Bildiriler Kitabı içinde (s. 283-288). Editörler: Ufuk Çağlayan, Ethem Derman, Atilla Özgit, Zeynel Cebeci, Necdet Yücel. Karabük: Karabük Üniversitesi. ISBN: 978-605-9554-21-3
 3. Al, U & Madran, O. (2016) “Herkes için Kütüphane Projesi: Belediye Kütüphanelerindeki Personelin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı” TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayı, 8-9 Aralık 2016, Ankara. içinde (s. 14-18). Editör: Nergiz Ercil Çağıltay. Ankara: Türkiye Bilişim Derneği. ISBN: 978-605-82941-0-3
 4. Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y. & Madran, O. (2015). A Snapshot of the First Implementation of Bebras International Informatics Contest in Turkey. Informatics in Schools. Curricula, Competences, and Competitions (Brodnik, Andrej, Vahrenhold, Jan (Eds.).pp 131-140. Switzerland: Springer International Publishing.
 5. Al, U., Soydal, İ., Sezen, U. &  Madran, O. (2014) “The Impact of Turkey in the Library and Information Science” Collaboration – Changing the Global Landscape of Science: Proceedings of 10th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 15th COLLNET Meeting 2014, September 3-5, 2014 Technische Universität Ilmenau, Germany. / Bernd Markscheffel, Daniel Fischer, Daniela Büttner and Hildrun Kretschmer (eds). (pp. 425-434). The proceedings book is available from Digital Library Thuringia.

Makaleler

 1. Al, U. & Madran, O. (2013). “Açık Ders Malzemelerine Genel Bakış: Türkiye Bilimler Akademisi Örneği” (An Overview to Open Courseware: An Example of the Turkish Academy of Sciences) Bilgi Dünyası, 14(1): 1-16 Nisan 2013.
 2. Gülbahar, Y., Madran, R. O., & Kalelioglu, F. (2010). Development and Evaluation of an Interactive WebQuest Environment: “Web Macerasi”. Educational Technology & Society, 13 (3), 139-150.
 3. Gülbahar, Y., & Madran, R. (2009). Communication and collaboration, satisfaction, equity, and autonomy in blended learning environments: A case from Turkey. International Review of Research in Open and Distance Learning, 10(2), 117-138.
 4. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, O. (2008). Öğretim ve Değerlendirme Yöntemi Olarak Web Macerası’nın Kullanışlılık Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 41(2), 209-236.
 5. Altun, A., Gülbahar, Y., Madran, O. (2008). “Use of a Content Management System for Blended Learning: Perceptions of Pre-Service Teachers” Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 9(4): Article 11.
 6. Al, U. ve Madran, O. (2004). “Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar” Bilgi Dünyası, 5(2): 259-271.

Kitap Editörlükleri

 1. Macromedia Dreamweaver MX: Kaynağından Eğitim, 2003.

Raporlar

 1. Yaşar Tonta, Güleda Doğan, Umut Al and Orçun Madran. “Open Access Policies of Research Funders: The Case Study of the Austrian Science Fund (FWF).” November 2015. DOI: 10.5281/zenodo.35616 (PASTEUR4OA (Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research)

Çeviriler

 1. PASTEUR4OA, Açik Erişim Politika Uyumluluğu Kontrol Listesi. [Çev. Güleda Doğan, Yaşar Tonta, Umut Al ve Orçun Madran]. (Kasım 2015). DOI: 10.5281/zenodo.51918 (PDF)
 2. Mafalda Picarra, Araştırma Yapan Kurumlar için Politika Geliştirme ve Uygulama, Politikanın Etkinliği ve Uyumu için Pratik Bilgiler. Çev. Güleda Doğan, Yaşar Tonta, Umut Al ve Orçun Madran. (Ekim 2015). DOI: 10.5281/zenodo.51929 (PDF)
 3. Alma Swan, Açık Erişim politika etkinliği: Araştırma kurumları için kısa bilgilendirme. Çev. Güleda Doğan, Yaşar Tonta, Umut Al ve Orçun Madran. (Eylül 2015). DOI: 10.5281/zenodo.54746  (PDF)
 4. Alma Swan, Açık Erişim politika etkinliği: Fon sağlayıcılar için kısa bilgilendirme. Çev. Güleda Doğan, Yaşar Tonta, Umut Al ve Orçun Madran. (Eylül 2015). DOI: 10.5281/zenodo.54742 (PDF)
 5. Victoria Tsoukala ve Marina Angelaki, Fon Sağlayıcılar için Açık Erişim Politikası Geliştirme ve Uygulama İlkeleri ve Örnek Politika. Çev. Güleda Doğan, Yaşar Tonta, Umut Al ve Orçun Madran. (Şubat 2016) DOI: 10.5281/zenodo.51945 (PDF)
 6. Victoria Tsoukala ve Marina Angelaki, Araştırma Yapan Kurumlar için Açık Erişim Politikası Geliştirme ve Uygulama İlkeleri. Çev. Güleda Doğan, Yaşar Tonta, Umut Al ve Orçun Madran. (Eylül 2015). DOI: 10.5281/zenodo.51940 (PDF)

WordPress gururla sunar | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Yukarı ↑