Yayınlar

Dr. Orçun Madran

ORCID : 0000-0002-5101-1733
Researcher ID: F-3914-2014
YÖK Akademik ID: 142041

Öğretim Görevlisi Dr.
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Hacettepe Üniversitesi

Konferans, Çalıştay, Panel ve Webinarlar

 1. Madran, O.  ve Holt, İ. (2023). Webinar: Açık Kültür Bileşenleri ve Açık Lisanslarla Çalışmak. İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul. Sunuş SlaytlarıWebinar Kaydı
 2. Madran, O. (2023). Wiki Walks the City Projesi. Wikipedia. Sunuş Slaytları
 3. Madran, O. (2023). Açık Bilim ve Açık Erişim Çalıştayı. Başkent Üniversitesi, Ankara. Sunuş Slaytları
 4. Madran, O. (2022). Verilerin Yeniden Kullanımdaki Anahtar: Açık Lisanslar. Wikidata İstanbul, 21-23 Ekim 2022, Üsküdar Üniversitesi. Sunuş Slaytları
 5. Madran, O. (2021). Veri Paylaşımı ve Açık Lisanslar. Açık Veri Yönetimi Çalıştayı, 18 Kasım 2021, Biyoinformatik Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi. Sunuş Slaytları
 6. Madran, O. ve Holt, İ. (2021). Açık Kültür Hareketi ve Creative Commons. Uluslararası Açık Erişim Haftası 2021. Sunuş SlaytlarıWebinar Kaydı
 7. Madran, O. (2021). Bilgiye Açık Erişimde Yapısal Eşitliği İnşa Etmek. Uluslararası Açık Erişim Haftası 2021. Sunuş SlaytlarıWebinar Kaydı
 8. Madran, O. (2021). Veri Paylaşımı ve Açık Lisanslar. UAVS2021 – Ulusal Araştırma Verileri Sempozyumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir. Sunuş Slaytları
 9. Madran, O. (2020). Eğitim Kaynakları Kullanımında Telif Hakları ve Etik Eğitimi Webinarı. Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir. Sunuş Slaytları
 10. Madran, O.  ve Holt, İ. (2020). Panel: Açık Erişim ve Creative Commons Telif Hakkı Lisansları: Kaynak Paylaşımına Etkileri. VI. Ulusal Kaynak Paylaşım Çalıştayı, 16–18 Kasım 2020, ANKOS. Sunuş Slaytları
 11. Madran, O. (2020). Creative Commons: Açık Lisanslar ve Eğitimde Kullanımı. KKTC Eğitim ve Kültür Bakanlığı. KKTC. Sunuş Slaytları
 12. Madran, O. ve Holt, İ. (2020). Açık Lisans Eğitimi. Creative Commons Türkiye Webinarı. Uluslararası Açık Erişim Haftası. Ankara. Sunuş SlaytlarıVideo Kaydı
 13. Madran, O., Holt, İ. ve Gürdal, G. (2020).  Açık Erişim Nedir? Türkiye’de Açık Erişim’in Güncel Durumu. Türk Tıp Öğrencileri Birliği Webinarı.  Uluslararası Açık Erişim Haftası. Ankara. Sunuş SlaytlarıVideo Kaydı
 14. Bulut, B., Çelik, S., Gürdal, G., Holt, İ., Kafalı Can, G., Madran, O. ve Tonta, Y. (2020). “Türkiye’de Açık Erişim ve Açık Bilim”. ÜNAK2020 Akademik Yayıncılık, Açık Bilim ve Kütüphane(ci)ler Sempozyumu, 1-2 Ekim 2020, Yaşar Üniversitesi, İzmir. PDF
 15. Madran, O., Gülhabar Güven, Y. ve Karataş, E. (2020). e-Öğrenme için Etkileşimli İçerik Geliştirme. e-Öğrenme ve Uzaktan Eğitim Webinarı. Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir. Sunuş Slaytları
 16. Madran, O. (2020). Lisans Hakları ve Etik Kurallar. Uzaktan Eğitim, İş ve Kariyer Çevrimiçi Çevrimiçi Konferansı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. Sunuş SlaytlarıVideo Kaydı
 17. Madran, O. ve Holt, İ. (2020). Açık Bilim ve Creative Commons. NEÜ Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü Online Eğitim Serisi Webinarı. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya. Sunuş Slaytları
 18. Madran, O. (2020). Kütüphane, Müze ve Arşivlerde Açık Lisansların Kullanımı. iTSELF Projesi Çarpan Etkinliği. Ankara. Sunuş Slaytları
 19. Madran, O. (2019). Açık Bilim Semineri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnternet Haftası 2019 Etkinlikleri. Muğla. Sunuş Slaytları
 20. CC-Cafe İstanbul: https://docs.google.com/presentation/d/16jgfdHHzj2ruEZGuKFy2Mk10QDQsSuv5jdqJX2a_QVA
 21. Madran, O. (2019). Açık Eğitim Haftası 2019 Creative Commons Eğitim Semineri. Köksal Eğitim Vakfı Eğitim Seminerleri Dizisi. Köksal Eğitim Vakfı, Ankara. Sunuş Slaytları
 22. Madran, O. (2018). Paylaşım Kültürü ve Açık Lisanslar. Bilkent Üniversitesi Özgür Yazılım ve İnternet Teknolojileri Topluluğu Semimer Dizisi. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, Ankara. Sunuş Slaytları.
 23. Madran, O. (2018). Creative Commons ve Açık Lisanslar. Pecha Kucha Ankara Seminer Dizisi: Self. Ankara. Sunuş Slaytları.
 24. Madran, O. (2018). HİK Akademi. Herkes için Kütüphane Projesi Kapanış Toplantısı, Antalya. Sunuş Slaytları: TürkçeEnglish
 25. Madran, O. (2018). Açık Bilim ve Açık Veri Eğitimi Nasıl Olmalıdır? Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Açık Bilim Çalıştayı. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. Sunuş Slaytları
 26. Orçun Madran ve Umut Al “Herkes için Kütüphane Projesi Eğitim Çalışmaları” Akademik Bilişim 2018, 31 Ocak – 2 Şubat 2018, Karabük Üniversitesi, Karabük. Sunuş Slaytları – Bildiri Tam Metni
 27. Umut Al & Orçun Madran, “Libraries for Everyone: Inspirational applications for municipal public libraries” IFLA World Library and Information Congress: 83rd IFLA General Conference and Assembly, 19-25 August 2017, Wroclaw, Poland. (Poster’s video).
 28. Madran, O. (2017). Mobil Programlama. Hizmet İçi Eğitim Akademisi, Erzurum, 10 Mayıs 2017. Sunuş Slaytları
 29. Madran, O. (2017). 3. Mekan Kütüphaneler. 53. Kütüphane Haftası. Ankara Üniversitesi, Ankara, 27 Mart 2017. Sunuş Slaytları 
 30. Madran, O. (2017). Eğitim Kaynaklarında Creative Commons Lisanslarının Kullanımı. 19. Akademik Bilişim Konferansı. Aksaray Üniversitesi, Aksaray, 8-10 Şubat 2017. Sunuş Slaytları
 31. Al, U. ve Madran, O. (2016). “Herkes için Kütüphane Projesi: Belediye Kütüphanelerindeki Personelin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı” TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayı, 8-9 Aralık 2016, Ankara. Sunuş slaytları.
 32. Madran, O. (2016). Kütüphaneciler için Eğitim Teknolojileri: Snagit. BBY Yaz Semineleri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 13 – 17  Haziran 2016. Sunuş Slaytları
 33. Madran, O. (2016). Creative Commons: Paylaşım Kültürü ve Açık Lisansların Kullanımı. BBY Yaz Semineleri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 13 – 17  Haziran 2016. Sunuş Slaytları
 34. Madran, O. (2016). Açık Erişim ve Ötesi Paneli: Açık Eğitim Kaynakları. 18. Akademik Bilişim Konferansı. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 30 Ocak – 5 Şubat 2016. Sunuş Slaytları
 35. Madran, O. (2015). Using Creative Commons Licences to Share and Reuse Big Data. 6th International Conference on Information Management in a Changing World (IMCW2015), Sun Yat-sen University, Guangzhou, China. Sunuş Slaytları
 36. Madran, O. (2015). Kütüphane, Arşiv ve Bilgi Merkezleri İçin Açık Kaynak Ekosistemine Giriş. 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştay, TÜBİTAK, Ankara. Sunuş Slaytları
 37. Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y. & Madran, O. (2015). A Snapshot of the First Implementation of Bebras International Informatics Contest in Turkey. The 8th  International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives – ISSEP, University of Ljubljana, Slovenia, September 28 – October 1 2015.
 38. Madran, O. (2015). Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi. Antalya. Sunuş Slaytları
 39. Madran, O. (2015). Açık Erişim, Açık Veri, Açık Eğitim. TurkMSIC Kurultayı OpenCon Çalıştayı. Gaziantep. Sunuş Slaytları: (Açık Erişim ÇalışmalarıAçık Eğitim).
 40. Alır, G., Madran, O., Akıllı, G., Öz, S. (2015). Librar-e Turkey: Preliminary Evaluation of Citizen Training Activities. 7th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 26-29 May 2015, Paris, France. Sunuş Slaytları. Bildiri (Öz).
 41. Madran, O. (2015). Öğretim Teknoloji Olarak Robot Kullanımı ve Robot Programlama. KITTECH, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep. Sunuş Slaytları.
 42. Madran, O. (2015). Açık Erişim’de Domino Etkisi: Açık Veri ve Yeni Pazarlar. Akademik Bilişim Konferansı 2015, Eskişehir. Sunuş Slaytları.
 43. Madran, O. (2015). Türkiye’de Açık Ders Neden Uçamadı? Akademik Bilişim Konferansı 2015, Eskişehir. Sunuş Slaytları.
 44. Alir, G., Akıllı, G., Madran, O. (2015). Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları. Akademik Bilişim Konferansı 2015, Eskişehir. Sunuş SlaytlarıBildiri.
 45. Madran, O. (2014). Eğitim ve Açık Erişim. 3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı. Yükseköğretim Kurulu, Ankara. Sunuş Slaytları.
 46. Madran, O. (2014). Open Education in Turkey. Open Education Policies Workshop. Warsaw, Poland. Sunuş Slaytları: Open Education in Turkey
 47. Holt, İ & Madran, O. (2014). Creatice Commons Türkiye. Akademik Bilişim Konferansı. Mersin: Mersin Üniversitesi.
  Sunuş Slaytları: Creative Commons Türkiye
 48. Al, U., Soydal, İ., Sezen, U. & Madran, O. (2014). “The Impact of Turkey in the Library and Information Science” COLLNET 2014, 10th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics (WIS) & 15th COLLNET Meeting, 3-5 September 2014, Ilmenau University of Technology, Germany. Sunuş Slaytları.
 49. Madran, O. & Sezen, U. (2013). Neden Açık Ders Malzemeleri? 2. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi. Sunuş Slaytları.
 50. Madran, O. (2013). Adobe AIR Tabanlı Android Uygulamaları. Android Geliştirici Günleri. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Sunuş Slaytları.
 51. Madran, O. (2013). Semantik Ağ ve Üst Veri Sistemleri İçin Yeni Nesil Veri Tabanı Modeli: NoSQL. 1. Uluslararası Semantik Ağ ve Üst Veri Sistemleri Konferansı. İzmir: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Sunuş Slaytları.
 52. Madran, O. & Tozan, Ö. & Akay, H. (2013). Yüksek Öğretimde Mobil Eğitime Geçiş İçin Yol Haritası: Atılım Ünivesitesi Örneği. Akademik Bilişim Konferansı. Antalya: Akdeniz Üniversitesi. Sunuş Slaytları.
 53. Madran, O. (2013). Mecliste Grubu Olan Partilerin Gözünden Fatih Projesi. Kampüs Teknolojileri Günleri. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Sunuş Slayları, “Fatih Projesinde Yaşanan Sorunların Tespiti” genel görüşme önergesi tutanağı.
 54. Madran, O. (2013). Açık ve Uzaktan Öğretimde Yeni Eğilimler. Akademik Bilişim Konferansı. Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
  Sunuş Slaytları: Ulusal Açık Ders Malzemelerindeki Son DurumAçık Ders Malzemelerinde Bir Yol Ayrımında Mıyız?
 55. Madran, O. (2012). Türkiye’de Açık Ders Malzemeleri. Creative Commons Türkiye. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi. Sunuş Slaytları
 56. Madran, O. (2012). Açık Derse Genel Bir Bakış. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Sunuş Slaytları – Video Kaydı
 57. Madran, O (2012). Panel: Açık Ders Malzemelerinin Dünü, Bugünü, Yarını, 7-9 Kasım 2012, inet-TR,  Eskişehir. Sunuş Slaytları:  Ulusal Açık Ders Malzemeleri Projesi, Yeni Nesil Açık Ders Platformları
 58. Madran, O. (2011). Uzaktan Eğitim ve e-Öğrenme için açık kaynak kodlu çözüm önerileri. Akademik  Bilişim Konferansı. Malatya: İnönü Üniversitesi.
  Sunuş Slaytları
 59. Ersoy, H. Gülbahar Y. & Madran, O. (2011). Programlama Dilleri Öğretimine Bir Model Önerisi: Robot Programlama. Akademik  Bilişim Konferansı. Malatya: İnönü Üniversitesi.
 60. Madran, O. (2011). TÜBA Açık Ders Malzemeleri Projesi. Akademik  Bilişim Konferansı. Malatya: İnönü Üniversitesi. Sunuş Slaytları
 61. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, R. O. (2010). Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. inet-tr 2010 Türkiye’de İnternet Konferansı. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi. Sunuş Slaytları
 62. Madran, O. (2010). Açık Ders Malzemeleri’nin Teknik Altyapısı. I. Ulusal Açık Ders Malzemeleri Çalıştayı. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi. Sunuş Slaytları
 63. Madran, O., Al. U. & Kurbanoğlu S. (2010). Üniversitelerde Bilgi Okuryazarlığı Programı: HÜBO Örneği.  Akademik  Bilişim Konferansı. Muğla: Muğla Üniversitesi. Sunuş Slaytları
 64. Madran, O (2010). Mobil Uygulamalar ve Bilgi Hizmetleri. 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 22-24 Eylül 2010, Ankara. Sunuş Slaytları
 65. Tonta, Y. & Madran, O (2009). Overview of Web 2.0 Tools and Applications. IMC Workshop on Understanding Web 2.0 and Future Technologies, 29-30 September 2009, Bucharest, Romania.
 66. Tonta, Y. & Madran, O (2009). The Future of Web 2.0 in Libraries and Information Centers: Open Discussion.  IMC Workshop on Understanding Web 2.0 and Future Technologies, 29-30 September 2009, Bucharest, Romania.
 67. Madran, 0 (2009). e-Öğrenme 2.0 ve e-Yayıncılık 2.0. Web 2.0 Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
  Sunuş Slaytları: e-Öğrenmee-Yayıncılık Bölüm I e-Yayıncılık Bölüm II
  Sunum Canlı Kayıt
 68. Madran, O. (2009). Web 2.0 ve Sosyal Ağlar: Mobil Web 2.0. inet-tr 2009 Türkiye’de İnternet Konferansı. İstanbul: Bilgi Üniversitesi. Sunuş Slaytları
 69. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, R. O. (2008). Using Dynamic WebQuest Approach in Teacher Education to promote Project-Based Learning. 8 th International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey. Sunuş Slaytları
 70. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, R. O. (2008). Using Dynamic WebQuest Approach in Teacher Education to promote Project-Based Learning. 8 th International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey. Sunuş Slaytları
 71. Madran, O (2008). e-öğrenme. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı. Adana.
 72. Madran, O & Gülbahar, Y. (2007). Web Temelli Öğretim Yönetim Sistemleri (ÖYS) ve İçerik Yönetim Sistemlerinin (İYS) Bilginin Yönetilmesi ve Sunumu Açısından Değerlendirilmesi. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 307). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
 73. Altun, A., Gülbahar, Y., Madran, O. (2007). Öğretimde İçerik Yönetim Sistemi: ENİYİSİ örneği. XII. Türkiye’de İnternet Konferansı, Ankara. Bildiri – Sunuş Slaytları
 74. Gulbahar, Y. & Madran, O. (2006). Bringing Dynamism to WebQuests. Proceedings of IV International Conference on Multimedia and Information and Communication Technologies in Education (m-ICTE2006), 22-25 November, Seville, Spain. Bildiri – Sunuş Slaytları
 75. Madran, O., Gülbahar, Y. & Köse, F. (2006). Development and Evaluation of a LMS: A Pilot Study. 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, Eskişehir, Turkey, p. 687-698.
 76. Altun, A., Gülbahar, Y., Madran, O. & Gürer, M. D. (2006). Design and Development of a Content Management System for E-Learning: ENIYISI. 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, Eskişehir, Turkey, p. 557-571.

Kitaplar

 1. Mobil Programlamaya Giriş. 2017. e-Kitap

Kitap Bölümleri

 1. Holt, İ. & Madran, O. (2019). Yaratıcılığınızı paylaşın: Açık lisanslar ve Creative Commons. Meraklısına Bilim: Sarkaç’tan Bir Seçki 2019 içinde (s. 0-0). Yay. haz. Defne Üçer Şaylan, İstanbul: Doğan Kitap, 2019. (ISBN: 978-605-09-7040-1) (Web Sürümü)
 2. Madran, O. & Al, U. (2018). “Herkes için Kütüphane Projesi Eğitim Çalışmaları” Akademik Bilişim Konferansı 2018 Bildiriler Kitabı içinde (s. 283-288). Editörler: Ufuk Çağlayan, Ethem Derman, Atilla Özgit, Zeynel Cebeci, Necdet Yücel. Karabük: Karabük Üniversitesi. ISBN: 978-605-9554-21-3
 3. Al, U & Madran, O. (2016) “Herkes için Kütüphane Projesi: Belediye Kütüphanelerindeki Personelin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı” TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayı, 8-9 Aralık 2016, Ankara. içinde (s. 14-18). Editör: Nergiz Ercil Çağıltay. Ankara: Türkiye Bilişim Derneği. ISBN: 978-605-82941-0-3
 4. Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y. & Madran, O. (2015). A Snapshot of the First Implementation of Bebras International Informatics Contest in Turkey. Informatics in Schools. Curricula, Competences, and Competitions (Brodnik, Andrej, Vahrenhold, Jan (Eds.).pp 131-140. Switzerland: Springer International Publishing.
 5. Al, U., Soydal, İ., Sezen, U. &  Madran, O. (2014) “The Impact of Turkey in the Library and Information Science” Collaboration – Changing the Global Landscape of Science: Proceedings of 10th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 15th COLLNET Meeting 2014, September 3-5, 2014 Technische Universität Ilmenau, Germany. / Bernd Markscheffel, Daniel Fischer, Daniela Büttner and Hildrun Kretschmer (eds). (pp. 425-434). The proceedings book is available from Digital Library Thuringia.

Makaleler

 1. Al, U. & Madran, O. (2013). “Açık Ders Malzemelerine Genel Bakış: Türkiye Bilimler Akademisi Örneği” (An Overview to Open Courseware: An Example of the Turkish Academy of Sciences) Bilgi Dünyası, 14(1): 1-16 Nisan 2013.
 2. Gülbahar, Y., Madran, R. O., & Kalelioglu, F. (2010). Development and Evaluation of an Interactive WebQuest Environment: “Web Macerasi”. Educational Technology & Society, 13 (3), 139-150.
 3. Gülbahar, Y., & Madran, R. (2009). Communication and collaboration, satisfaction, equity, and autonomy in blended learning environments: A case from Turkey. International Review of Research in Open and Distance Learning, 10(2), 117-138.
 4. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, O. (2008). Öğretim ve Değerlendirme Yöntemi Olarak Web Macerası’nın Kullanışlılık Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 41(2), 209-236.
 5. Altun, A., Gülbahar, Y., Madran, O. (2008). “Use of a Content Management System for Blended Learning: Perceptions of Pre-Service Teachers” Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 9(4): Article 11.
 6. Al, U. ve Madran, O. (2004). “Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar” Bilgi Dünyası, 5(2): 259-271.

Kitap Editörlükleri

 1. Macromedia Dreamweaver MX: Kaynağından Eğitim, 2003.

Raporlar

 1. Yaşar Tonta, Güleda Doğan, Umut Al and Orçun Madran. “Open Access Policies of Research Funders: The Case Study of the Austrian Science Fund (FWF).” November 2015. DOI: 10.5281/zenodo.35616 (PASTEUR4OA (Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research)

Çeviriler

 1. PASTEUR4OA, Açik Erişim Politika Uyumluluğu Kontrol Listesi. [Çev. Güleda Doğan, Yaşar Tonta, Umut Al ve Orçun Madran]. (Kasım 2015). DOI: 10.5281/zenodo.51918 (PDF)
 2. Mafalda Picarra, Araştırma Yapan Kurumlar için Politika Geliştirme ve Uygulama, Politikanın Etkinliği ve Uyumu için Pratik Bilgiler. Çev. Güleda Doğan, Yaşar Tonta, Umut Al ve Orçun Madran. (Ekim 2015). DOI: 10.5281/zenodo.51929 (PDF)
 3. Alma Swan, Açık Erişim politika etkinliği: Araştırma kurumları için kısa bilgilendirme. Çev. Güleda Doğan, Yaşar Tonta, Umut Al ve Orçun Madran. (Eylül 2015). DOI: 10.5281/zenodo.54746  (PDF)
 4. Alma Swan, Açık Erişim politika etkinliği: Fon sağlayıcılar için kısa bilgilendirme. Çev. Güleda Doğan, Yaşar Tonta, Umut Al ve Orçun Madran. (Eylül 2015). DOI: 10.5281/zenodo.54742 (PDF)
 5. Victoria Tsoukala ve Marina Angelaki, Fon Sağlayıcılar için Açık Erişim Politikası Geliştirme ve Uygulama İlkeleri ve Örnek Politika. Çev. Güleda Doğan, Yaşar Tonta, Umut Al ve Orçun Madran. (Şubat 2016) DOI: 10.5281/zenodo.51945 (PDF)
 6. Victoria Tsoukala ve Marina Angelaki, Araştırma Yapan Kurumlar için Açık Erişim Politikası Geliştirme ve Uygulama İlkeleri. Çev. Güleda Doğan, Yaşar Tonta, Umut Al ve Orçun Madran. (Eylül 2015). DOI: 10.5281/zenodo.51940 (PDF)

Projeler

 1. S. Kurbanoğlu, Y. Ünal, İ. Soydal, O. Madran ve İ. Şencan.  Enhancing Key Civic Competences for the Post-truth Era: News Literacy and Critical Thinking –  ESSENTIAL. (Erasmus+ Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklık Projesi). (01 Ekim 2020-30 Eylül 2022).   
 2. S. Kurbanoğlu, Y. Ünal ve O. Madran. Re-designing and Co-creating Innovative Cultural Heritage Services Through Libraries – iTSELF (Erasmus+ Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklık Projesi. Proje No: 2018-1-LV01-KA204-047006). (01 Aralık 2018-30 Kasım 2020). http://itself.bilgiyonetimi.net/
 3. Herkes için Türkiye Projesi (Libraries for Everyone – LIFE). Bill and Melinda Gates Foundation. https://hik.bilgiyonetimi.net/ 
 4. S. Kurbanoğlu, T. Çakmak ve O. Madran. X-libris Smart ICT 3.0 Libraries Services: to Address on Future Skills and Competencies – Learning Spaces 2025. (Erasmus+ Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklık Projesi. Proje No: 2014-1-TR01-KA200-012958). (1 Eylül 2014 – 31 Ağustos 2016). www.xlibrisproject.org/
 5. Y. Tonta, U. Al, O. Madran ve G. Doğan. Avrupa Birliği Araştırmaları için Açık Erişim Politikaları Uyum Stratejileri. (Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Proje No: 611742). (1 Şubat 2014 – 31 Ağustos 2016). www.pasteur4oa.eu
 6. Kütüphan-e Türkiye Projesi (Librar-e Turkey Project). Bill and Melinda Gates Foundation.
 7. Y. Tonta, S. Kurbanoğlu, U. Al, G. Doğan ve O. Madran. MedOANet: Akdeniz Açık Erişim Ağı. (Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Proje No: 288945). (1 Aralık 2011 – 30 Kasım 2013). www.medoanet.eu
 8. Kriminal Laboratuar Hizmetleri için Elektronik Performans Yönetimi Destekli Öğrenen Organizasyon Yapılandırılmas. TÜBİTAK KAMAK Projesi. 2011
 9. Yüksek öğretim için Web destekli, dinamik bir değerlendirme yöntemi: Web Macerası. TÜBİTAK Projesi (106K385). 2007
 10. e-Öğremede İçerik Yönetim Sistemi (ENİYİSİ). TÜBİTAK Projesi. 2006

Tez

 1. Madran, O. (2022).”Açık Eğitim Kaynakları için Semantik Üst Veri Modeli Tasarımı” (Design of semantic metadata model for open educational resources). (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi.

Akademiden Notlar YouTube Kanalı

Akademiden Notlar YouTube yayınlarına Podcast olarak Apple, Google ve Spotify Podcast platformlarından da erişilebilir. Tüm podcast bağlantılara erişmek ve web üzerinden dinlemek için: https://anchor.fm/akademiden-notlar

 1. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (24 Mart 2023). Akademiden Notlar 93: GPT-4. https://www.youtube.com/watch?v=87TsePKbIRc
 2. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (10 Mart 2023). Akademiden Notlar 92: Açık Eğitim Haftası Özel Yayını. https://www.youtube.com/watch?v=yUF7IPZADSY
 3. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (3 Şubat 2023). Akademiden Notlar 91: Yapay Zekânın Bilimsel İletişime Etkisi. https://www.youtube.com/watch?v=n9KvcxbUxD4
 4. 2.    Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Gizem Gültekin-Várkonyi (27 Ocak 2023). Akademiden Notlar 90: Yapay Zekâ ve Veri İlişkisinin Hukuki Boyutu. https://www.youtube.com/watch?v=mG_eg84NMIs
 5. 3.    Yaşar Tonta ve Orçun Madran (20 Ocak 2023). Akademiden Notlar 89: ChatGPT. https://www.youtube.com/watch?v=4XadP7Ct2DI
 6. 4.    Yaşar Tonta ve Orçun Madran (6 Ocak 2023). Akademiden Notlar 88: Kamu Malı Günü Özel Yayını. https://www.youtube.com/watch?v=Tjq4WYvPCms
 7. 5.    Yaşar Tonta ve Orçun Madran (30 Aralık 2022). Akademiden Notlar 87: 2022’ye Genel Bakış. https://www.youtube.com/watch?v=sT7iTL1EX-Q
 8. 6.    Yaşar Tonta ve Orçun Madran (23 Aralık 2022). Akademiden Notlar 86: Geleceğe Yönelik Düşünme: Müzeler. https://www.youtube.com/watch?v=O5sPzian5zU
 9. 7.    Yaşar Tonta ve Orçun Madran (16 Aralık 2022). Akademiden Notlar 85: Geleceğe Yönelik Düşünme: Arşivler. https://www.youtube.com/watch?v=xG-TGzlfo1Q
 10. 8.    Yaşar Tonta ve Orçun Madran (9 Aralık 2022). Akademiden Notlar 84: Geleceğe Yönelik Düşünme: Kütüphaneler. https://www.youtube.com/watch?v=F1ThHzRi4ts
 11. 9.    Yaşar Tonta ve Orçun Madran (2 Aralık 2022). Akademiden Notlar 83: Geleceğe Yönelik Düşünme. https://www.youtube.com/watch?v=qLk9ccKmejY
 12. 10. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (18 Kasım 2022). Akademiden Notlar 82: Bilimsel Özgürlük ve Özerklik. https://www.youtube.com/watch?v=bNdWJXqBOrw
 13. 11. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (11 Kasım 2022). Akademiden Notlar 81: Mobil Bilgi Arama ve Erişim. https://www.youtube.com/watch?v=M9xwktQkcCo
 14. 12. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (4 Kasım 2022). Akademiden Notlar 80: Araştırma Değerlendirme Reform Anlaşması. https://www.youtube.com/watch?v=pAlfXP3Is-I
 15. 13. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (28 Ekim 2022). Akademiden Notlar 79: Açık Erişim Haftası Özel Yayını. https://www.youtube.com/watch?v=HtOj7n8wHCM
 16. 14. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (21 Ekim 2022). Akademiden Notlar 78: Açık Bilimde Son Gelişmeler. https://www.youtube.com/watch?v=EWLpTyP-uks
 17. 15. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (7 Ekim 2022). Akademiden Notlar 77: Bilgi Yönetimi Eğitiminde 50 Yıl. https://www.youtube.com/watch?v=TMvzvdyw9yI
 18. 16. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (17 Haziran 2022). Akademiden Notlar 76: Veri Bilimi. https://www.youtube.com/watch?v=I_3VwNQNzGI
 19. 17. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (3 Haziran 2022). Akademiden Notlar 75: Bilgi Bilimi. https://www.youtube.com/watch?v=iJ06A5X341k
 20. 18. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (27 Mayıs 2022). Akademiden Notlar 74: Kütüphanecilikten Bilgi ve Veri Bilimine. https://www.youtube.com/watch?v=kGUqHczI_8g
 21. Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Umut Al (22 Nisan 2022). Akademiden Notlar 73: Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi. https://www.youtube.com/watch?v=LrKnXDa0UeQ
 22. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (15 Nisan 2022). Akademiden Notlar 72: Türkiye’nin İnternet ile İmtihanı. https://www.youtube.com/watch?v=XoEyw89xkxw
 23. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (1 Nisan 2022). Akademiden Notlar 71: Müzelerde Dijital Dönüşüm. https://www.youtube.com/watch?v=vggVvem2_LM
 24. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (25 Mart 2022). Akademiden Notlar 70: Arşiv ve Müzelerde Dijital Dönüşüm. https://www.youtube.com/watch?v=TjAtX4McYn8
 25. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (18 Mart 2022). Akademiden Notlar 69: Bellek Kurumlarında Dijital Dönüşüm. https://www.youtube.com/watch?v=oZGoa6fZy7M
 26. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (4 Mart 2022). Akademiden Notlar 68: Dijital Dönüşüm. https://www.youtube.com/watch?v=W1QwE_ZKhBY
 27. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (25 Şubat 2022). Akademiden Notlar 67: Avrupa’nın Dijital On Yılı – 2030 için dijital hedefler. https://www.youtube.com/watch?v=ChCt8pZHyos
 28. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (18 Şubat 2022). Akademiden Notlar 66: Araştırma Kalitesi Sayılarla Ölçülebilir Mi? https://www.youtube.com/watch?v=s1HSjzBv4M4
 29. Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Zehra Taşkın (11 Şubat 2022). Akademiden Notlar 65: Paris Araştırma Değerlendirme Çağrısı. https://www.youtube.com/watch?v=eSS6g_XrB3s
 30. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (4 Şubat 2022). Akademiden Notlar 64: Açık Bilim Kültürü için Değişim Stratejisi. https://www.youtube.com/watch?v=55NWlcS2Tiw
 31. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (28 Ocak 2022). Akademiden Notlar 63: Yağmacı Dergiler. https://www.youtube.com/watch?v=cpi1G8n3Y6k
 32. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (21 Ocak 2022). Akademiden Notlar 62: Web3, 2, 1, 0. https://www.youtube.com/watch?v=nQY7Qvy_rkI
 33. Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Umut Al (14 Ocak 2022). Akademiden Notlar 61: Üniversitelerde Eksen Kayması. https://www.youtube.com/watch?v=O6XmmS3M1No
 34. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (24 Aralık 2021). Akademiden Notlar 60: Kullanıcı Verileri. https://www.youtube.com/watch?v=6QTTVorDKac
 35. Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Özhan Sağlık (17 Aralık 2021). Akademiden Notlar 59: Bellek Kurumlarında Dijital Güven. https://www.youtube.com/watch?v=_oEUh2cFc10
 36. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (10 Aralık 2021). Akademiden Notlar 58: Dijital Güven. https://www.youtube.com/watch?v=DV9rsidf7d8
 37. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (3 Aralık 2021). Akademiden Notlar 57: Elektronik Yayın Lisans Maliyetleri. https://www.youtube.com/watch?v=CYPHc8xiwIg
 38. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (26 Kasım 2021). Akademiden Notlar 56: Veri Atıfı (Data Citation). https://www.youtube.com/watch?v=BUZAvTsVJsQ
 39. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (19 Kasım 2021). Akademiden Notlar 55: UNESCO Açık Bilim Tavsiye Kararı 2021. https://www.youtube.com/watch?v=dPtpr8iJ7P0
 40. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (12 Kasım 2021). Akademiden Notlar 54: Veri Yönetiminde Etik. https://www.youtube.com/watch?v=rH3lGW6IRvY
 41. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (22 Ekim 2021). Akademiden Notlar 53: Veri Etiği. https://www.youtube.com/watch?v=Ybu4VChMIwc
 42. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (8 Ekim 2021). Akademiden Notlar 52: Denetimli Dijital Ödünç Verme. https://www.youtube.com/watch?v=XS65C-Z3tDk
 43. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (1 Ekim 2021). Akademiden Notlar 51: Açık Erişimde Son Gelişmeler. https://www.youtube.com/watch?v=gijD_JrYeQw
 44. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (4 Haziran 2021). Akademiden Notlar 50: Açık Bilim Altyapısı. https://www.youtube.com/watch?v=RebFroFardI
 45. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (28 Mayıs 2021). Akademiden Notlar 49: İnfodemi. https://www.youtube.com/watch?v=38mwJTgt_zY
 46. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (21 Mayıs 2021). Akademiden Notlar 48: Veri Bilimi ve İnsani Bilimler. https://www.youtube.com/watch?v=FAef3I6dDvU
 47. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (7 Mayıs 2021). Akademiden Notlar 47: Dijital İnsani Bilimler. https://www.youtube.com/watch?v=56KOw6J0kns
 48. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (30 Nisan 2021). Akademiden Notlar 46: Dijital Hakların Yönetimi. https://www.youtube.com/watch?v=xZd1s3kNlBc
 49. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (16 Nisan 2021). Akademiden Notlar 45: Dijitalleştirme ve Telif Hakları. https://www.youtube.com/watch?v=8Y4CQJcUBN4
 50. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (9 Nisan 2021). Akademiden Notlar 44: Türkiye’de Akademik Kitap Yayıncılığı. https://www.youtube.com/watch?v=E41bdAVlAKA
 51. Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Gültekin Gürdal (2 Nisan 2021). Akademiden Notlar 43: Açık Araştırma Avrupa (Open Research Europe). https://www.youtube.com/watch?v=XoO0nMUrOiQ
 52. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (26 Mart 2021). Akademiden Notlar 42: Veri Olarak Dermeler. https://www.youtube.com/watch?v=lHbkpvVKT7M
 53. Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Umut Al (19 Mart 2021). Akademiden Notlar 41: Açık Hakemlik. https://www.youtube.com/watch?v=rkrukUczxSQ
 54. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (12 Mart 2021). Akademiden Notlar 40: Yedek Arşivler – Standartlar ve Uygulamalar. https://www.youtube.com/watch?v=MII6NBPdxXo
 55. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (5 Mart 2021). Akademiden Notlar 39: Yedek Arşivler (Dark Archives). https://www.youtube.com/watch?v=T8LIy4czr3E
 56. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (26 Şubat 2021). Akademiden Notlar 38: Atıflar Kamu Verisi Midir? https://www.youtube.com/watch?v=UaTVGia82pg
 57. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (19 Şubat 2021). Akademiden Notlar 37: Atıf Verileri ve Açık Atıflar. https://www.youtube.com/watch?v=ScGuZRis_wc
 58. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (12 Şubat 2021). Akademiden Notlar 36: Rantiye Akademisyenler. https://www.youtube.com/watch?v=ku3YqEes6dw
 59. Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Güleda Doğan (5 Şubat 2021). Akademiden Notlar 35: Sıralama Takıntısı. https://www.youtube.com/watch?v=F9jHW9EIgMg
 60. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (29 Ocak 2021). Akademiden Notlar 34: Açık Erişim Yayıncılık. https://www.youtube.com/watch?v=eerEVF__9TA
 61. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (22 Ocak 2021). Akademiden Notlar 33: Ufuk Avrupa ve Açık Bilim. https://www.youtube.com/watch?v=ki6Uf5Cl8L8
 62. Başak Tosun, Zafer Batık, Yaşar Tonta ve Orçun Madran (15 Ocak 2020). Akademiden Notlar 32: Wikipedia Özel Yayını. https://www.youtube.com/watch?v=EwZ05n68QXg
 63. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (8 Ocak 2021). Akademiden Notlar 31: Semantik Web ve Bellek Kurumları. https://www.youtube.com/watch?v=nvrNczYIjZY
 64. Yaşar Tonta, Orçun Madran ve İlkay Holt (1 Ocak 2021). Akademiden Notlar 30: Kamu Malı Günü Özel Yayını. https://www.youtube.com/watch?v=CIURV2EMFGI
 65. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (18 Aralık 2020). Akademiden Notlar 29: Bellek Kurumlarında Bağlı Veri Uygulamaları. https://www.youtube.com/watch?v=75IiKvPOb1k
 66. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (11 Aralık 2020). Akademiden Notlar 28: Bağlı Veri ve Bellek Kurumları. https://www.youtube.com/watch?v=p5_vtKqSzV8
 67. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (4 Aralık 2020). Akademiden Notlar 27: Bellek Kurumlarının Dijital Dönüşümü. https://www.youtube.com/watch?v=yqqGfxanAP0
 68. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (27 Kasım 2020). Akademiden Notlar 26: Dijital Çağın Bellek Kurumlarına Etkileri. https://www.youtube.com/watch?v=OMR4RKe-r7s
 69. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (20 Kasım 2020). Akademiden Notlar 25: Araştırma Etiği. https://www.youtube.com/watch?v=O6cnIuHlIYg
 70. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (13 Kasım 2020). Akademiden Notlar 24: Sorumlu Araştırma ve İnovasyon. https://www.youtube.com/watch?v=nf_iPJRbydQ
 71. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (6 Kasım 2020). Akademiden Notlar 23: Araştırma Dürüstlüğü. https://www.youtube.com/watch?v=nHjOq2GbWqY
 72. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (30 Ekim 2020). Akademiden Notlar 22: Özgür Yazılım ile Açık Düşün. https://www.youtube.com/watch?v=8l-fzrFfQy8
 73. Yaşar Tonta, Orçun Madran, İlkay Holt ve Gültekin Gürdal (23 Ekim 2020). Akademiden Notlar 21: Açık Erişim Haftası Özel Yayını. https://www.youtube.com/watch?v=rijasNki3JI
 74. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (16 Ekim 2020). Akademiden Notlar 20: Plan S. https://www.youtube.com/watch?v=BON8Cdr5Rb4
 75. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (9 Ekim 2020). Akademiden Notlar 19: Akademik Teşvik Sistemleri. https://www.youtube.com/watch?v=_fWH-3e8sv4
 76. Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Gülşah Deniz Atalar (25 Eylül 2020). Akademiden Notlar 18: Akademik Özgürlükler ve Yeni Sosyal Medya Yasası. https://www.youtube.com/watch?v=Ey29LN-g3E4
 77. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (18 Eylül 2020). Akademiden Notlar 17: Elektronik Yayınlara Erişim Lisansları II. https://www.youtube.com/watch?v=i4MNOPJcM-4
 78. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (11 Eylül 2020). Akademiden Notlar 16: Elektronik Yayınlara Erişim Lisansları. https://www.youtube.com/watch?v=tMknk5d1B3M
 79. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (8 Temmuz 2020). Akademiden Notlar 15: Açık Bilim Altyapısında Yazar ve Eser Numaraları. https://www.youtube.com/watch?v=PgluoPXG3rw
 80. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (1 Temmuz 2020). Akademiden Notlar 14: Tekil ve Kalıcı Yazar ve Eser Numaraları. https://www.youtube.com/watch?v=-szHU4Zul84
 81. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (24 Haziran 2020). Akademiden Notlar 13: Bilişimsel Erişim. https://www.youtube.com/watch?v=1YIlFL10yqY&feature=youtu.be
 82. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (17 Haziran 2020). Akademiden Notlar 12: Erişim, Erişim, Erişim. https://www.youtube.com/watch?v=AaPszYJuIzI
 83. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (10 Haziran 2020). Akademiden Notlar 11: Bilgi Kaynaklarının Keşfi. https://www.youtube.com/watch?v=m5xXsd3k48s
 84. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (3 Haziran 2020). Akademiden Notlar 10: UNESCO Dünya Belleği Programı ve Türkiye. https://www.youtube.com/watch?v=wsGbZ8reivk
 85. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (27 Mayıs 2020). Akademiden Notlar 9: Dijital Kültürel Kaydın Uzun Dönemli Korunması. https://www.youtube.com/watch?v=hB1Rhkm0UEI
 86. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (20 Mayıs 2020). Akademiden Notlar 8: Kültürel Kaydın Korunması. https://www.youtube.com/watch?v=_l-3ToxMVpk
 87. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (13 Mayıs 2020). Akademiden Notlar 7: Açıklık Kültürü. https://www.youtube.com/watch?v=iKucTP3lWh8
 88. Yaşar Tonta, Orçun Madran ve İlkay Holt (6 Mayıs 2020). Akademiden Notlar 6: Açık Lisanslar. https://www.youtube.com/watch?v=OS3W0iCc5Zw
 89. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (29 Nisan 2020). Akademiden Notlar 5: Açık Eğitim. https://www.youtube.com/watch?v=QX_64UETnac
 90. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (22 Nisan 2020). Akademiden Notlar 4: Açık Veri. https://www.youtube.com/watch?v=XxJHCMWlJCg
 91. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (9 Nisan 2020). Akademiden Notlar 3: Açık Erişim. https://www.youtube.com/watch?v=KdPVGfXhw0E
 92. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (29 Mart 2020). Akademiden Notlar 2: Neden Açık Bilim? https://www.youtube.com/watch?v=_oTwnSOmEyw
 93. Yaşar Tonta ve Orçun Madran (23 Mart 2020). Akademiden Notlar 1: Araştırma Değerlendirme. https://www.youtube.com/watch?v=o7rR5_9YoSs

WordPress gururla sunar | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Yukarı ↑