BBY 361 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Dersin Katalog Tanımı

Veri tabanı İşleme: Dosya işleme sistemleri ve veri tabanı işleme sistemleri, Veri tabanı uygulamalarının bileşenleri. İlişkisel Gerçekleştirimin Temelleri: Bütünlük kısıtları, ilişkisel veri hesaplama, ilişkisel cebir. Sorgu Dilleri: Yapısal Sorgulama Dili. Veri Modelleme: Varlık-İlişki Modelleme, Nesne Rol Modelleme. Normalleştirme: Normalleştirme süreci, normal formlar, anormalleştirme. Veri tabanları ve İnternet Teknolojisi: Üç katmanlı mimariler, Web ve veri tabanı sunucularının rolleri, ODBC, OLE DB ve ADO.NET. Çok kullanıcılı veri tabanlarını Yönetmek: Eşzamanlılık kontrolü, veri tabanı kurtarma, veri tabanı güvenliği, veri tabanı yönetimi.

Ders Hakkında Genel Bilgiler:

 • Dersin Dönemi: 2019-2020 Güz
 • Dersin Kodu: BBY 361
 • Dersin Günü ve Saati: Çarşamba, 13:30
 • Canlı Ders Platformu: Zoom

Değerlendirme Kriterleri:

Proje 1: İlişkisel veri tabanı analizi (5P)

 • Teslim Tarihi: 21.10.2020
 • Teslim Yeri: GitHub hesabınızdaki hu-bby361-2020 adlı kod deposunda KütüphaneVTAnalizi.txt adlı dosya ile çalışmanızı teslim ediniz.
 • Açıklama: Küçük ölçekte bir semt kitaplığı için bir veri tabanı analizi yapınız.

Proje 2: Veri tabanı tasarımı & Şeması (5P)

 • Teslim Tarihi: 28.10.2020
 • Teslim Yeri: GitHub hesabınızdaki hu-bby361-2020 adlı kod deposunda KütüphaneVTŞeması.xlxs adlı dosya ile çalışmanızı teslim ediniz.
 • Açıklama: Yapmış olduğunuz veri tabanı analizinize uygun veri tabanı şemasını oluşturunuz.

Proje 3: Veri tabanı ve tabloların oluşturulması (10P)

 • Teslim Tarihi: 4 Kasım 2020
 • Teslim Yeri: GitHub hesabınızdaki hu-bby361-2020 adlı kod deposunda adsoyad_01.sql adlı dosya ile çalışmanızı teslim ediniz.
 • Dosyanın ve veri tabanının ismi: adsoyad_01.sql
 • Açıklama: Hazırlanan veri tabanı şemasına göre PHPMyAdmin aracılığıyla MySQL üzerinde veri tabanınızı UTF8 uyumlu olarak yaratın. Şemada yer alan tablolarınızı uygun veri tiplerini ve özelliklerini de belirleyerek veritabanı içinde oluşturun ve 5-10 kitap kaydı girin. Tüm veri tabanını (Create Database komutu da dahil olmak üzere) SQL uzantılı olarak dışarı aktarın ve GitHub’a yükleyin.

Proje 4: Veri tabanında sorguların (görünümlerin) oluşturulması (20P)

 • Teslim Tarihi: 2 Aralık 2020
 • Teslim Yeri: GitHub hesabınızdaki hu-bby361-2020 adlı kod deposunda adsoyad_02.sql adlı dosya ile çalışmanızı teslim ediniz.
 • Dosyanın ve veri tabanının ismi: adsoyad_02.sql
 • Açıklama: Oluşturulan veri tabanı üzerinde veri tabanı tasarımında yer alan 1. ve 2. sorunun cevabını verebilecek sorgula oluşturulacaktır ve bu sorgular veri tabanı içerisinde görünüm olarak kaydedilecektir. Yüklenecek veri tabanı mutlaka “Create Database” komutu yer almalıdır.

MySQL ve PHP final projesi

 • Teslim Tarihi: 13 Ocak 2021, Saat 14:00
 • Teslim Şekli: Sınav tarihinde yapılan proje ekran paylaşımı ile sunulacaktır.
 • Teslim Yeri: GitHub hesabınızdaki hu-bby361-2020 adlı kod deposunda adsoyad_final adlı klasörün içinde (php, html dosyaları ve adsoyad_final.sql adlı dosya) çalışmanızı teslim ediniz.
 • Proje Konusu: Bootstrap arayüz özelliklerine sahip basit bir kütüphane kataloğu tasarlayınız ve çalışır hale getiriniz. Kataloğu oluşturan tüm sayfalar Bootstrap yapısı içinde yer almalıdır.
 • Veri Tabanı Yapısı: Projeniz üç tablodan oluşacaktır: Kitap, Yazar, Yayınevi
 • Kitap tablosu aşağıdaki alanlardan (sütunlardan) oluşmalıdır ve Yayınevi ve Yazar bilgisi ilgili tablodan alınmalıdır:
  1. eserKayitNo (Anahtar alan – Otomatik artan)
  2. eserKayitTarihi (Zaman damgası – Otomatik olarak verilen)
  3. eserAdi
  4. eserBasimYili
  5. eserISBN
  6. yazarNo (Ekleme sırasında yazar tablosundan gelecek)
  7. yayineviNo (Ekleme sırasında yayınevi tablosundan gelecek)
  8. eserAciklama
 • Yazar tablosu aşağıdaki alanlardan (sütunlardan) oluşmalıdır:
  1. yazarKayitNo (Anahtar alan – Otomatik artan)
  2. yazarKayitTarihi (Zaman damgası – Otomatik olarak verilen)
  3. yazarAdi
  4. yazarSoyadi
  5. yazarURL
 • Yayınevi tablosu aşağıdaki alanlardan (sütunlardan) oluşmalıdır:
  1. yayineviKayitNo (Anahtar alan – Otomatik artan)
  2. yayineviKayitTarihi (Zaman damgası – Otomatik olarak verilen)
  3. yayineviAdi
  4. yayineviURL
 • Tabloların sahip olması gereken özellikler:
  1. Tablolarda yer alan bilgiler listelenebilmelidir. Eser listesi alındığında Yazar No yerine Yazar Ad Soyad ve Yayınevi No yerine Yayınevi Adı olarak gelmelidir.
  2. Tablolara yeni kayıt eklenebilmelidir.
  3. Tablolarda yer alan kayıtlar silinebilmelidir.
  4. Tablolarda yer alan kayıtlar güncellenebilmelidir.

Eğitsel Kaynaklar

 1. Bölüm: Ders Hakkında
 2. Bölüm: Yazılımlar ve Sunucular
 3. Bölüm: VTYS Giriş
 4. Bölüm: Veri Tabanı Tasarımı – (MEGEP ders notu)
 5. Bölüm: Veri Tabanı Oluşturma
 6. Bölüm: Tablo Oluşturma
 7. SQL Sunum 1
 8. SQL Sunum 2
 9. SQL Sunum 3
 10. SQL Sunum 4
 11. w3schools SQL
 12. MySQL Canlı Örnek
 13. w3schools PHP
 14. PHP Canlı Örnek

Uygulama Örnekleri

WordPress gururla sunar | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Yukarı ↑