BBY 361 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Dersin Katalog Tanımı

Veri tabanı İşleme: Dosya işleme sistemleri ve veri tabanı işleme sistemleri, Veri tabanı uygulamalarının bileşenleri. İlişkisel Gerçekleştirimin Temelleri: Bütünlük kısıtları, ilişkisel veri hesaplama, ilişkisel cebir. Sorgu Dilleri: Yapısal Sorgulama Dili. Veri Modelleme: Varlık-İlişki Modelleme, Nesne Rol Modelleme. Normalleştirme: Normalleştirme süreci, normal formlar, anormalleştirme. Veri tabanları ve İnternet Teknolojisi: Üç katmanlı mimariler, Web ve veri tabanı sunucularının rolleri, ODBC, OLE DB ve ADO.NET. Çok kullanıcılı veri tabanlarını Yönetmek: Eşzamanlılık kontrolü, veri tabanı kurtarma, veri tabanı güvenliği, veri tabanı yönetimi.

Eğitsel Kaynaklar

 1. Bölüm: Ders Hakkında
 2. Bölüm: Yazılımlar ve Sunucular
 3. Bölüm: VTYS Giriş
 4. Bölüm: Veri Tabanı Tasarımı – (MEGEP ders notu)
 5. Bölüm: Veri Tabanı Oluşturma
 6. Bölüm: Tablo Oluşturma
 7. SQL Sunum 1
 8. SQL Sunum 2
 9. SQL Sunum 3
 10. SQL Sunum 4
 11. w3schools SQL
 12. MySQL Canlı Örnek
 13. w3schools PHP
 14. PHP Canlı Örnek

Uygulama Örnekleri

MySQL ve PHP projesi

 • Proje Altyapısı: https://github.com/orcunmadran/hu-bby361-vtys
 • Proje Konusu: Bootstrap arayüz özelliklerine sahip basit bir kütüphane kataloğu tasarlayınız ve çalışır hale getiriniz. Kataloğu oluşturan tüm sayfalar Bootstrap yapısı içinde yer almalıdır.
 • Veri Tabanı Yapısı: Projeniz üç tablodan oluşacaktır: Kitap, Yazar, Yayınevi
 • Kitap tablosu aşağıdaki alanlardan (sütunlardan) oluşmalıdır ve Yayınevi ve Yazar bilgisi ilgili tablodan alınmalıdır:
  1. eserKayitNo (Anahtar alan – Otomatik artan)
  2. eserKayitTarihi (Zaman damgası – Otomatik olarak verilen)
  3. eserAdi
  4. eserBasimYili
  5. eserISBN
  6. yazarNo (Ekleme sırasında yazar tablosundan gelecek)
  7. yayineviNo (Ekleme sırasında yayınevi tablosundan gelecek)
  8. eserAciklama
 • Yazar tablosu aşağıdaki alanlardan (sütunlardan) oluşmalıdır:
  1. yazarKayitNo (Anahtar alan – Otomatik artan)
  2. yazarKayitTarihi (Zaman damgası – Otomatik olarak verilen)
  3. yazarAdi
  4. yazarSoyadi
  5. yazarURL
 • Yayınevi tablosu aşağıdaki alanlardan (sütunlardan) oluşmalıdır:
  1. yayineviKayitNo (Anahtar alan – Otomatik artan)
  2. yayineviKayitTarihi (Zaman damgası – Otomatik olarak verilen)
  3. yayineviAdi
  4. yayineviURL
 • Tabloların sahip olması gereken özellikler:
  1. Tablolarda yer alan bilgiler listelenebilmelidir. Eser listesi alındığında Yazar No yerine Yazar Ad Soyad ve Yayınevi No yerine Yayınevi Adı olarak gelmelidir.
  2. Tablolara yeni kayıt eklenebilmelidir.
  3. Tablolarda yer alan kayıtlar silinebilmelidir.
  4. Tablolarda yer alan kayıtlar güncellenebilmelidir.

WordPress gururla sunar | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Yukarı ↑