Pardus’un Yarını Çalıştayı Sonuç Metni

Milyonlarca dolarlık bir yazılım projesinin geleceğinin tartışıldığı bir çalıştay. Projenin nasıl ileriye götürüleceğinin değil, daha çok projenin devam edip etmeyeceğinin sorgulandığı bir çalıştay. İşte bu psikolojiye sahip bir proje haline geldi maalesef Pardus Projesi.

Pardus’un Yarını Çalıştayı ile ilgili sonuç metnine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

http://www.pardus.org.tr/pardusun-yarini-calistayi-sonuc-metni/

Çalıştaya katılan özgür yazılım topluluğunun önemli isimlerinden Doruk Fişek’in izlenimlerine de http://zzz.fisek.com.tr/seyir-defteri/?p=1077 adresinden erişebilirsiniz.

Pardus Projesi ULAKBİM’in altında bundan sonra Ankara’da devam edecekmiş gibi gözükmekte. Bu açıdan belki gelişmeleri daha yakından takip etmek mümkün olabilir diye düşünüyorum.

Pardus’da yeni bir döneme girildi diyebiliriz, umarım Türk Özgür Yazılım camiası adına iyi sonuçları kısa zamanda alırız.

Pardus’un Yarını Çalıştayı Sonuç Metni” için bir yorum

Kendininkini ekle

 1. Pardus 2001-2
  Kurumsal-2
  Kullanmaya Devam ediyorum.
  Pardus’a geç Wirüslerle uğraşma.
  PARDUS GELİŞTİRİCİLERİNE SELAM OLSUN
  Türk yurdu Türklerin üretmesi ile kalkınacaktır.Ferdin değeri milletine sağladığı fayda ile ölçülür.Eğer bir fert milletine bir şeyler üreterek fayda sağlıyorsa o kişi çok değerlidir.Bu bağlamda Pardus geliştiricileri Türklerin kaderini değiştirecek bir ürüne imza atmışlardır.1961 deki “Devrim” Türkiye ve Türkler için ne anlam ifade ediyorsa,Pardus ‘da bugünkü Türkiye ve Türkler için aynı anlamı ifade ediyor.1961 ‘de Türkler araba yapamaz diyen batılılar top yekûn Türklerin araba yapmasına yarayacak en küçük bir parçayı bile Türkiye’ye satmıyorlardı.Buna rağmen Türk Mühendisleri Eskişehir’de Demiryolları Cer Atölyesinde “Devrim”i ürettiler.1961’den buyana 45 yıl geçti .Türkler İşletim sistemi .yapamaz bize mahkûm diyorlardı.Yüce Tanrı’ma şükür ki Türk Mühendisleri bu ön yargıyı da yıktılar.Ve 2007 yıl başı hediyesi olarak bize bir pardus sundular.Bütün emeği geçenlere teşekkürü bir borç bilirim.

  MEZUNLARA NUTUK (Peyami Safa)

  Gençler;

  Hayatta muvaffak olanlarla olmayanlara bakınız.Eğer ticaret gibi ameli mesleklerin zaferlerine bir göz atarsanız,bu şubede kazanılanlardan yüzde doksanının ticaret mektebinden mezun olmadıklarını görürsünüz.bunlar ticaretin hiç bir ders ve etüd izi olmayan bütün inceliklerini tecrübe mekteplerinde,hayat mekteplerinde öğrenmişlerdir.Doktorluk ve avukatlık gibi yarı ameli yarı nazari mesleklerin kahramanlarına bakınız.Bunlar da bilhassa diplomalarını aldıktan sonra kendi aşklarıyla ve tecessüsleriyle kitapların ve tecrübelerin üstüne kapanmış insanlardır.

  Ameli ve nazari,serbest ve resmi bütün mesleklerde geri kalmışların hayatına bakınız.Bunlar diplomalarını alır almaz tahsilin bittiğini ve öğrenilecek hiç bir şey kalmadığını sanmışlardır.hayat onların gözünde iki mevsimliktir.biri ekme çağı,ki,tahsil çağıdır;Öteki biçme devresi,bütün ömür süren meslek devresidir.Bu devrede ekmek yok ve yalnız biçmek var sanmışlardır.Hal bu ki asıl ekme devresi tahsil çağından sonra başlar ve biçme ameliyesini içine alır.

  İşte bugün hepiniz,size hiç bir suni okulumuzun veremeyeceği,hiç bir müfredat programımızın kazandıramayacağı bilgileri ve görgüleri temin edecek olan büyük hayat mektebinin eşiğindesiniz.Bu mektepten çıkmak için ölmek lazımdır.Yaşadığınız müddetçe,artık hocanıza yaranmak için değil,iyi not almak için değil,sınıfta kalmamak için değil,YEDİKÇE ACIKAN TECESSÜSÜNÜZÜ DOYURMAK İÇİN ÖĞRENDİKÇE ARTAN CEHLİNİZİ AZALTMAK İÇİN VE NİHAYET KENDİ MUVAFFAKİYETİNİZ İÇİN,PROGRAM VE DİSİPLİN ZORUYLA DEĞİL…ANLAMAK VE ÇALIŞMAK AŞKIYLA DURUP DİNLENMEDEN ÖĞRENECEK VE DENEYECEKSİNİZ…

  Asıl bugün mektebe başlıyorsunuz.Notları ve imtihanları olmayan en büyük mektepten mezun olmak ve diploma almak yoktur.Çünkü ilim bitmez ve öğrenmek ihtiyacımız,varlığın sınırları ve cehlin karanlıkları kadar sonsuzdur.
  _________________
  oğuztürk

  Yerli mallarımız

  Her göğüsteki derde her gün bir elem katan
  Yabancı süslerini benliğimizden attık.
  Bugün kalplerimizde aynı emelle atan
  Aynı kandan hız alan bir heyecan yarattık
  Tübitak’ la,Uludağ’la bir Pardus yarattık
  Bundan böyle Pardus kurulacak bilgisayarımıza
  Dahası Türk Milleti artık batıya mahkûm olmayacak

  Her nefes alışta kalbimizi kanatan
  Garbın ipeklerini başlarına fırlattık
  Madem ki her şeyi ile yeniden doğdu vatan
  Milli benliğimize onlar giremez artık
  Madem ki ,Pardus’umuz var bundan böyle
  Pardus kullanacak bütün Türkler
  Dahası Türk Milleti artık batıya mahkûm olmayacak

  Her gönüldeki yası eritecek
  Kanayan her göğüste bir gül açacak
  Başka bir renk sinecek yoğumuza,varımıza
  Bundan böyle Pardus kurulacak bilgisayarımıza
  Her an ağlayan göz yaşını kurutacak
  Her gün Türk’ün parası dışarıya gitmeyecek
  Dahası Türk Milleti artık batıya mahkûm olmayacak

  Niçin Türk’ün evladı daha üstün tutacak?
  Elin kumaşlarını yerli mallarımıza
  Niçin Türk’ün evladı daha üstün tutacak?
  Elin Windovs’unu Türk malı Pardus’umuza
  Bundan sonra Pardus okunacaktır ağlar ağında
  Türkler Pardus kullanacaktır Bilgisayar çağında
  Dahası Türk Milleti artık batıya mahkûm olmayacak

  İşletim sistemi yapamaz Türkler diye yırtınsın batılılar
  Artık Türk’ün de kendine ait bir İşletim sistemi var.
  Bizi tutuştururken Türk Milletinin dertleri
  Niçin kendisi üretmesin Türk gençleri
  Bunca Türk genci işsizken Türk malı kullanmalı Türk Milleti
  Kaldıralım şu Windovs denen illeti,sömürdüğü yeter bu milleti
  Dahası Türk gençleri artık batıda işçi olmayacak

  Yerli mal,yerli üretim,yerli üretim Türk’e iş demektir
  Yabancı mal,yabancı tahakkümü,yabancı zilleti demektir
  Yabancı mal kullanmak esarete köleliğe evet demektir
  Ezilmek ,sömürülmek,boyun eğmek istemiyorsan
  Türk malı kullan,işsiz kalmasın gençlerimiz
  Yerli malı kullanmak,Türk’e iş Türk’e aş demektir
  Dahası Türk Milleti artık batıya mahkûm olmaması demektir .Aliseydi OĞUZTÜRK

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WordPress gururla sunar | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Yukarı ↑