Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü iSchools Üyesi

ischools

Mezunu olmaktan büyük onur duyduğum ve halen görev yaptığım bölümüm artık iSchools üyesi. Bu üyelik ne anlama geliyor, bize ve ülkemize ne gibi getirileri olacak, tüm bunları önümüzdeki yıllarda daha net görme şansına sahip olacağız. Aşağıda bölüm Web sitesinde ve mesleki listelerde bölümümüz tarafından paylaşılan iShools üyeliği ile ilgili metin yer almakta. Ben de tarihe bir not düşmek açısından kendi sitemde sizlerle paylaşmak istedim.

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 27 Mart 2015 tarihi itibariyle iSchools.org üyeliğine kabul edildi. Bilgi Okulları Örgütü (iSchools.org) bilgi, teknoloji ve insan arasındaki ilişkileri araştıran ve her alanda bilginin rolünü öğrenmeye ve anlamaya adanmış disiplinler arası eğitim veren okullardan oluşan bir kurumdur. Bilgi Okulları’nın ayırt edici özelliği, bilim, eğitim ve kültür alanlarında ilerleme sağlamak için bilgi uzmanlığı gerektiğini kabul etmeleri ve bilgi uzmanlığının bilgi teknolojilerini ve uygulamalarını olduğu kadar bilginin kullanımını ve bilgi kullanıcılarını da kapsadığına inanmalarıdır. Bilgi Okulları Örgütünün amacı bilgi alanındaki (iField) temel konuları ve meydan okumaları saptamak, açıklığa kavuşturmak ve dile getirmektir.

iSchools.org bir akreditasyon kurumu değildir. Ama destekli araştırmalar yürütmek, etkin ve araştırma yönelimli doktora programları aracılığıyla geleceğin araştırmacılarını yetiştirmek üyeliğe kabul koşulları arasında yer almaktadır.

Halen dünyada iSchools.org üyesi olan toplam 65 okul/bölüm bulunmaktadır. Üyeler arasında Bilgi, Bilgibilim, Bilgi Araştırmaları, Bilgi Yönetimi adını taşıyan okulların/bölümlerin yanı sıra Bilgisayar ve Bilişim, Matematik ve Bilgibilim, Yakınsama Bilimi ve Teknolojisi, İletişim ve Bilgibilim, Medya ve Bilgi adını taşıyan okullar/bölümler de bulunmaktadır. iSchools.org üyesi okulların/bölümlerin yaklaşık yarısı Kuzey Amerika’dan, üçte biri Avrupa’dan, geri kalanı da Asya, Avustralya ve Afrika’dandır.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Türkiye’den iSchools.org üyeliğine kabul edilen ilk ve tek bölümdür.

iSchools.org 2005 yılında kurulmuştur. Örgütün amaçları, etkinlikleri, yönetmeliği ve mevcut üyelerin listesi için bkz. http://ischools.org/

iSchools Üyeliğinin Olası Etkileri ve Yararları

Her şeyden önce, Bölümümüzün Bilgi Okulları Örgütü’ne kabul edilmesi verdiğimiz eğitimin niteliğine yönelik uluslararası bir örgüt tarafından yapılan olumlu değerlendirme ve kabul anlamına gelmektedir.

  • Bölümün iSchool üyesi olmasıyla birlikte Bölüm öğretim elemanları, mezunları ve öğrencileri disiplinler arası “bilgi” eğitimi veren 60’ın üzerinde seçkin okulun üye olduğu bir ağın parçası haline geleceklerdir. Bu, onların üye okullarla eğitim, projeler geliştirme ve etkinlikler gerçekleştirmede işbirliği olanaklarını artırmalarına katkı sağlayacaktır.
  • Bilgi Okulları Örgütü’nün bir üyesi olarak alanımızda meydana gelen gelişme ve değişimleri daha yakından izleyerek bu gelişmelerin gerekirse ders programlarına yansıtılması mümkün olacaktır.
  • Öğretim elemanları diğer üye okullardaki araştırmacılarla işbirliği yapma, projelerde görev alma, Bilgi Konferanslarına (iConferences) etkin olarak katılma olanağı bulacaklardır.
  • Gerek öğretim elemanlarının gerekse öğrencilerin Bilgi Okulları Örgütü üyesi okullarla değişim programlarından yararlanması kolaylaşacaktır.
  • Öte yandan Bölüm, Bilgi Okulları Örgütü’nün Yönetim Kurulunda görev alabilir.
  • Bölümümüzde gerçekleştirilen araştırmalar, yürütülen projeler ve toplantılar iSchools web sitesi aracılığıyla daha geniş bir kitleyle paylaşılabilir.
  • Önümüzdeki yıllarda Bölümümüz bilgi alanında uzman yaklaşık 500 araştırmacının katıldığı Bilgi Konferanslarından birinin Türkiye’de düzenlenmesini sağlayabilir. (2016 yılındaki Bilgi Konferansı örgüte geçen yıl üye olan Çin’deki Wuhan Üniversitesi tarafından düzenlenecektir.)
  • Öğrencilerimizin yurtdışında başvuracakları yüksek lisans ve doktora programlarına kabullerinde avantajları artabilecektir.
  • Ayrıca, bu üyelik Bölümümüze yönelik farkındalığın artmasına neden olacaktır.
  • Bu üyelik Bölüm-Üniversite yönetimi ilişkilerinin daha da iyileştirilmesine, Bölümün çeşitli gereksinimlerinin Üniversite tarafından daha kısa sürede karşılanmasına katkıda bulunacaktır.

Kuşkusuz, Bölümün Bilgi Okulları Örgütü üyesi olmasının Bölüme sağlayacağı katkılar Bölüm elemanlarının, mezunların ve öğrencilerin gösterecekleri çabalarla daha da artacaktır.

Bölümümüzün iSchools üyelik sürecine ilişkin daha geniş bilgi için bkz. http://www.bby.hacettepe.edu.tr/kabulsureci.pdf

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 1972 yılında Kütüphanecilik ve Dokümantasyon Enstitüsü adıyla Dr. İlhan Kum tarafından kurulmuştur. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veren Bölüm bu zamana kadar yaklaşık 2000 öğrenci mezun etmiştir (Lisans üstü mezunların oranı yaklaşık %10’dur). Bölümde Avrupa Birliği, uluslararası ve ulusal destekli çeşitli projeler yürütülmektedir. Bölüm öğretim elemanlarının toplam yayın sayısı 800 civarındadır. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.bby.hacettepe.edu.tr/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WordPress gururla sunar | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Yukarı ↑