BBY 261 İleri Programlama – 2016

Dersin Katalog Tanımı:

Derste, nesne yönelimli programlamanın temelleri, UML ile nesne yönelimli program geliştirme, Java’nın temel elemanları (değişkenler, akış kontrolü, sınıflar ve nesneler, dizinler ve taşıyıcı sınıflar, arayüz yapıları), sınıflar ve kalıtım (sınıf yaratımı, kalıtım ve çok biçimlilik, arayüz kavramı ve geliştirimi), nesneye yönelik kodlama ve dokümantasyon standartları, kodun entegrasyonu, soyutlamaya dayalı tasarım ve tasarım örüntüleri anlatılmaktadır.

Ders Hakkında Genel Bilgiler:

  • Dersin Dönemi: 2016-2017 Güz
  • Dersin Kodu: BBY 261
  • Dersin Günü ve Saati: Cuma, 13:30 – 16:30
  • Dersin Yeri: Yeni Sınıf (Ed. Fak. Bodrum Kat)
  • Devam: Derse devam zorunludur.

Ders Materyalleri: