BBY 162 Programlama ve Algoritmalar – 2020

Tanım

Programlama (programming), bilgisayarın donanıma nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar, kelimeler, aritmetik işlemlerdir. Diğer bir tanımla programlama, bilgisayar programlarının yazılması, test edilmesi ve bakımının yapılması sürecine verilen isimdir. Programlama, bir programlama dilinde yapılır.(https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Programlama)

Bu ders kapsamında kullanılacak programlama dili Python Programlama Dili’dir. (https://www.python.org/). Python altında bu dönem işlenecek konular aşağıda listelenmiştir:

 • Pythona’a giriş (introduction)
 • Değişkenler (variables)
 • Metin katarları (strings)
 • Veri yapıları (data structures)
 • Koşullu ifadeler (condition expressions)
 • Döngüler (loops)
 • Fonksiyonlar (functions)
 • Sınıflar ve nesneler (classes and objects)
 • Modüller ve paketler (modules and packages)
 • Dosya girdi-çıktı işlemleri (file input-output)

Altyapı Çalışmaları

Açık Eğitim Kaynakları

Örnek Kodlar

Değerlendirme

 • Proje 1: Adam Asmaca (%10)
  Teslim Tarihi: 15 Nisan 2020
  Teslim Şekli: GitHub hesabınızda “BBY162-2020” adlı bir kod deposu oluşturun (deponun adını mutlaka belirtildiği gibi açın). Oluşturduğunuz kod deposuna adam asmaca uygulamanızı “adam_asmaca.ipynb” adıyla (Colab bağlantısı ile) kaydedin.
 • Çalışma Defteri (%25)
  Teslim Tarihi: 27 Mayıs 2020
  Teslim Şekli: GitHub hesabınızda oluşturduğunuz “BBY162-2020” adlı bir kod deposuna çalışma defterinizi içindeki görevler tamamlanmış olarak “calisma_defteri.ipynb” adıyla (Colab bağlantısı ile) kaydedin.
 • Proje 2: Basit Katalog (%25)
  Teslim Tarihi: 3 Haziran 2020
  Teslim Şekli: GitHub hesabınızda oluşturduğunuz “BBY162-2020” adlı bir kod deposuna kütüphane katalogu uygulamanızı “basit_katalog.ipynb” adıyla (Colab bağlantısı ile) kaydedin. Kütüphane katoloğu verilerinin kaydedileceği metin dosyasının adı da “kitap_listesi.txt” olmalıdır.
  Kütüpahen kataloğu projesi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
  • Katalog verileri bir txt dosyasında depolanmalıdır.
  • Katalogtaki tüm eserler listelenmelidir.
  • Yeni bir eser girişi yapılabilmelidir (eser adı, yazar adı, basım yılı, isbn, yayın evi).
 • Final Projesi: Kütüphane Kataloğu (%40)
  Teslim Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi
  Teslim Şekli: GitHub hesabınızda oluşturduğunuz “BBY162-2020” adlı bir kod deposuna kütüphane katalogu uygulamanızı “kutuphane_katalogu.ipynb” adıyla (Colab bağlantısı ile) kaydedin. Kütüphane katoloğu verilerinin kaydedileceği metin dosyasının adı da “veritabani.txt” olmalıdır.
  Kütüpahen kataloğu projesi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:Katalog verileri bir txt dosyasında depolanmalıdır.
  • Katalogtaki tüm eserler listelenmelidir.
  • Yeni bir eser girişi yapılabilmelidir (eser adı, yazar adı, basım yılı, isbn, yayın evi).
  • Eser bilgileri güncellenebilmelidir.
  • Eser bilgileri silinebilmelidir.
  • Basit bir arama fonksiyonu yer almalıdır (ör: eser adına göre vb.)