BBY 261 İleri Programlama – 2018

Dersin Katalog Tanımı:

Derste, nesne yönelimli programlamanın temelleri, UML ile nesne yönelimli program geliştirme, Java’nın temel elemanları (değişkenler, akış kontrolü, sınıflar ve nesneler, dizinler ve taşıyıcı sınıflar, arayüz yapıları), sınıflar ve kalıtım (sınıf yaratımı, kalıtım ve çok biçimlilik, arayüz kavramı ve geliştirimi), nesneye yönelik kodlama ve dokümantasyon standartları, kodun entegrasyonu, soyutlamaya dayalı tasarım ve tasarım örüntüleri anlatılmaktadır.

Ders Hakkında Genel Bilgiler:

  • Dersin Dönemi: 2018-2019 Güz
  • Dersin Kodu: BBY 261
  • Dersin Günü ve Saati: Cuma, 13:30 – 16:30
  • Dersin Yeri: B8 – 101
  • Devam: Derse devam zorunludur.

Değerlendirme

  • Ders kapsamında yapılan çalışmalar GITHUB üzerinden teslim edilecektir. Bu Google e-Tablosuna başlıklarda verilen bilgilerinizi giriniz.

Proje 1: Ara Sınav (Sayısal Loto)

Teslim Şekli: github > Sayısal Loto
Teslim Tarihi: 16 Kasım 2018
Açıklama: 1-49 arası 6’lı rakamlardan oluşan 6 satır oluşturunuz.

Proje 2: Final (e-Kitap)

Teslim Şekli: github > e-Kitap
Teslim Tarihi: 25 Ocak 2019
Açıklama: e-Kitap Uygulaması

Ders Materyalleri:

Sunumlar

Çevrim içi dersler

Kitaplar