BBY 261 İleri Programlama – 2017

Dersin Katalog Tanımı:

Derste, nesne yönelimli programlamanın temelleri, UML ile nesne yönelimli program geliştirme, Java’nın temel elemanları (değişkenler, akış kontrolü, sınıflar ve nesneler, dizinler ve taşıyıcı sınıflar, arayüz yapıları), sınıflar ve kalıtım (sınıf yaratımı, kalıtım ve çok biçimlilik, arayüz kavramı ve geliştirimi), nesneye yönelik kodlama ve dokümantasyon standartları, kodun entegrasyonu, soyutlamaya dayalı tasarım ve tasarım örüntüleri anlatılmaktadır.

Ders Hakkında Genel Bilgiler:

 • Dersin Dönemi: 2017-2018 Güz
 • Dersin Kodu: BBY 261
 • Dersin Günü ve Saati: Cuma, 13:30 – 16:30
 • Dersin Yeri: B8 – 102
 • Devam: Derse devam zorunludur.

Ders Materyalleri:

Sunumlar

Çevrim içi dersler

Değerlendirme:

 • Proje 1 (%20)
  Teslim Tarihi: 27 Ekim 2017
  Açıklama: PhoneGap Build kullanarak Web tabanlı mobil uygulamayı Android için paketleyiniz.
  Teslim Şekli: Proje, GitHub içerisindeki kendi hesabınızda “adsoyad01” adlı bir depoda yer alacaktır. Bu depodan PhoneGap ile oluşturulan “adsoyad01.apk” adlı dosya yine aynı depo içerisinde “APK” adlı bir klasörde yer alacaktır.
  Paketleme Örnek Çalışması (Sayısal Loto)
 • Proje 2 (%20)
  Teslim Tarihi: 17 Kasım 2017
  Açıklama: WebView fonksiyonu kullanılarak harici bir Web içeriğine uygulama içinden erişilebilecek çalışmayı gerçekleştiriniz.
  Teslim Şekli: Proje, GitHub içerisindeki kendi hesabınızda “adsoyad02” adlı bir depoda yer alacaktır. Bu depodan Android Studio ile oluşturulan “\app\build\outputs\apk\debug” klasörü altında yer alan “app-debug.apk” adlı dosya yine aynı depo içerisinde “APK” adlı bir klasörde yer alacaktır.
 • Proje 3 (%20)
  Teslim Tarihi: 15 Aralık 2017
  Teslim Şekli: Proje, GitHub içerisindeki kendi hesabınızda “adsoyad03” adlı bir depoda yer alacaktır. Bu depodan Android Studio ile oluşturulan “\app\build\outputs\apk\debug” klasörü altında yer alan “app-debug.apk” adlı dosya yine aynı depo içerisinde “APK” adlı bir klasörde yer alacaktır.
  Açıklama: Ders kapsamında gerçekleştirdiğimiz örnek uygulama benzeri bir e-kitap uygulaması oluşturunuz. e-Kitap içerisinde istediğiniz öğelere yer verebilirsiniz. e-Kitap en az 10 sayfadan oluşmuş olmalıdır. Uygulama 3 farklı bölümden (activity) oluşacaktır:

  1. Kapak sayfası
  2. Kitabın içerik bölümü
  3. Kitab ile ilgili “hakkında” bölümü.
 • Proje 4 (%40)
  Teslim Tarihi: 10 Ocak 2018
  Teslim Şekli: Proje, GitHub içerisindeki kendi hesabınızda “adsoyad04” adlı bir depoda yer alacaktır. Bu depodan Android Studio ile oluşturulan “\app\build\outputs\apk\debug” klasörü altında yer alan “app-debug.apk” adlı dosya yine aynı depo içerisinde “APK” adlı bir klasörde yer alacaktır.
  Açıklama: İstediğiniz konu ve içerikte bir Android uygulaması geliştiriniz.